KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri
Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan çatışmalar, ağırlıklı olarak devlet sınırlarına ve askerî kapasiteye yönelik tehdit oluşturmuştur. Bu bağlamda, devletler arası çatışmalara odaklanan Uluslararası Güvenlik alt-disiplini, büyük devletler arasındaki stratejik rekabet ve güçler dengesini incelemiştir. Devlet sınırları içinde cereyan eden ve toplumsal/insani güvenliği ilgilendiren meseleler analiz dışı tutulmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte öne çıkan devlet-içi çatışmalarda ise büyük devletlerin yanı sıra, farklı kimlik ve çıkarlara sahip aşiretler, azınlıklar, terör örgütleri, sivil toplum gibi devlet-altı aktörler de rol almaktadır. Devletler arası çatışmalara nazaran sivil halktan daha fazla can kaybına neden olan bu çatışmalar, sınır-aşan özelliği sayesinde bölgesel ve küresel güvenliği de doğrudan tehdit edebilmektedir. Ayrıca bu tür çatışmalar, sadece askerî değil, siyasi, ekonomik, sosyal-kültürel ve psikolojik nedenlere de dayanmakta ve gerek devlet gerekse toplum üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu nedenle Barış Çalışmaları veya Çatışma Yönetimi/Çatışma Çözümü alt-disiplinlerinin önerdiği bakış açıları ve yöntemler üzerinden çatışmaları ele almak, kalıcı ve sürdürülebilir barışa ulaşmak adına katkı sağlayacaktır.
Türkiye’nin yakın havzasındaki devlet-içi çatışmalara odaklanan bu kitapta, başta Stratejik-Diyalog Modeli olmak üzere, Çatışma Haritalaması ve İkincil-Yol Diplomasi gibi Çatışma Yönetimi alt-disiplininde yer alan teorik modeller kullanılmıştır. Kitapta yer alan 21 makale, Cezayir’den Bahreyn’e, Ukrayna’dan Kıbrıs’a, çatışmaların ekonomik altyapısından çatışma çözümünde uluslararası örgütlerin rolüne kadar uzanan geniş bir örnek olay yelpazesi içermektedir.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7

TEORİK YAKLAŞIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

– Devlet-içi Çatışmalara Yönelik Teorik Yaklaşımlar
Ertan EFEGİL 17
– Çatışma Analizi: Hak-temelli Stratejik Barış Modeli
Nezir AKYEŞİLMEN 39

ÖRNEK OLAYLAR:

ORTA DOĞU VE ORTA ASYA
– Kürt Çatışmasının Çatışma Haritalaması Yöntemi ile
Analizi / Sezai ÖZÇELİK 77
– Suriye İç Savaşı’nın Değerlendirilmesi
Göktürk TÜYSÜZOĞLU 105
– İkinci Körfez Savaşı’ndan Günümüze Irak: Aktörler
ve Çıkar Çatışmalarının Analizi / Zafer AKBAŞ 139
– İran İslam Cumhuriyeti’nde Reformcu-Muhafazakâr
Çatışması ve Çözüm Önerileri / Hazar VURAL 173
– Başka Bir Yol Var: İsrail-Filistin İçin Bir Çatışma
Çözümü Modeli / Bezen Balamir COŞKUN 197
– Devlet Eliyle Mezhepçilik: Bahreyn’deki Çatışmayı
Anlamak / Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU 219
– Orta Doğu’da Mezhepsel İkilem: Sünni-Şii Çatışmasının
Sıcak Zemini Yemen / Murat ERCAN 245
– Afganistan’ın Dönüşüm Çabaları
Yavuz CANKARA 269

KUZEY AFRİKA
– Toplumsal Olaylar Sonrasında Yeniden Yapılandırılmaya
Çalışılan Tunus / Pınar ÖZDEN CANKARA 293
– Mısır’da Müslüman Kardeşler-Müesses Rejim
Çatışmasının Arka Planı / İrfan Kaya ÜLGER 317
– Baskıcı Kaddafi Rejiminden Aşırı Kutuplaşmaya Kayan
Ülke: Libya / Ertan EFEGİL 349
– Arap Baharı’nın Ortasında Ama Çatışmanın Kıyısında
Bir Ülke: Cezayir / Pınar ÖZDEN CANKARA 373

BALKANLAR
– Çatışma Çözümü Bağlamında Kosova Sorununun
Değerlendirilmesi / Sibel AKGÜN 403
– Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma
ve Makedonya Çatışması Analizi / Sezai ÖZÇELİK 429

DONMUŞ ÇATIŞMALAR
– Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Olasılıkları
Özlem DEMİRTAŞ BAGDONAS /
Azuolas BAGDONAS 459
– Ukrayna Krizi’nin Stratejik-Diyalog Modeli
Çerçevesinde Analizi / Şerife ÖZKAN 485

EKONOMİK VE ÖRGÜTSEL BOYUT
– BM ve NATO’nun Devlet-içi Çatışmalarda Rolü
Yavuz CANKARA 521
– Çatışmalarda Uluslararası Örgütlerin Rolü:
Kosova Örneği / Erjada PROGONATİ 555
– Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Bölgesel ve Jeopolitik
Dönüşümün İktisadi İzdüşümü / İlhan GÜLLÜ 585

DEĞERLENDİRME 637
EK 645

YAZARLAR HAKKINDA

Azuolas BAGDONAS
2001 yılında Vilnius Üniversitesi, Siyaset Bilimi lisans programından mezun olan Yrd. Doç. Dr. Azuolas Bagdonas, yüksek lisans derecesini 2003 yılında Central European University, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Aynı üniversitede başladığı doktora öğrenimini, devlet özürlerinin milli kimlik inşasındaki rolü üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Hâlen Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Bagdonas’ın uzmanlık alanları arasında uluslararası hukuk, Rusya dış politikası, savaş ve stratejik çalışmalar yer almaktadır.

Bezen BALAMİR COŞKUN
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan Doç. Dr. Bezen Balamir Coşkun, yüksek lisans derecesini Aalborg Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Bölümü’nden aldı. Doktora öğrenimini Loughborough Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Hâlen Zirve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Balamir Coşkun, aynı zamanda Londra merkezli Türkiye Enstitüsü’ne araştırmacı olarak katkıda bulunmaktadır. Uzmanlık alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası ilişkilerde strateji ve güvenlik çalışmaları yer almaktadır. Özellikle uluslararası güvenlik alanında yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve kitapları mevcuttur.

Erjada PROGONATİ
Doktora derecesini 2012 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan alan Öğr. Gör. Erjada Progonati, Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Ana dili Arnavutça olan Progonati, iyi derecede İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Balkanlar ve Avrupa Birliği üzerine yayınları mevcuttur. TÜBİTAK destekli “Post-Komünizm döneminde Arnavutluk’un Demokratikleşmesi” ve “Belgeler üzerinde Çamerya Sorunu (1912-1945)” adlı projeleri gerçekleştirmiştir.

Ertan EFEGİL
Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan Prof. Dr. Ertan Efegil, yüksek lisans derecesini aynı üniversite ve anabilim dalından aldı. Doktora öğrenimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamlayan Efegil, hâlen Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Dış politika analizi, çatışma yönetimi, araştırma yöntemleri üzerine dersler vermektedir. Kıbrıs sorunu, Orta Asya politikası, Türk dış politikası, dış politika analizi ve Orta Doğu’da çatışmalar üzerine yazılmış çeşitli Türkçe ve İngilizce makaleleri ve derleme kitapları mevcuttur.

Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU
2001 yılında Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans programından mezun olan Yrd. Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda, Sovyet dönemi sivil-asker ilişkileri üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Aynı anabilim dalında doktora programına devam ederken, 2005-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosunda yer aldı. 2009’da Amerikan dış politikası söylemi üzerine yazdığı tez ile doktora derecesini edinerek İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. 2010-2012 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde güvenlik ve strateji üzerine yüksek lisans ve doktora dersleri veren Albayrakoğlu, hâlen İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca ve temel seviyede Rusça bilen Albayrakoğlu’nun Türk dış politikası, Amerikan dış politikası ve Arap Körfezi politikaları üzerine yayımlanmış ulusal ve uluslararası akademik makaleleri ve tebliğleri mevcuttur.

Göktürk TÜYSÜZOĞLU
2012 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Karadeniz Havzası’nda Rekabet Analizi: İşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması” başlıklı teziyle doktor unvanını alan Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu, çalışma hayatına İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladı. Hâlen Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Tüysüzoğlu’nun bilimsel makaleleri çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlandı. Milliyet, Radikal, Yurt, Al Jazeera gibi medya organlarında da çok sayıda analiz yazısı yayımlanan Tüysüzoğlu’nun uzmanlık alanları arasında uluslararası sistem analizi, uluslararası güvenlik, Geniş Karadeniz Havzası (Balkanlar, Kafkasya), Orta Doğu ve Türk dış politikası yer almaktadır.

Hazar VURAL
2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Hazar Vural, yüksek lisans derecesini 2012 yılında Harp Akademileri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden “İran Toplum Yapısının Dış Politikasına ve Orta Doğu Güvenliğine Etkileri” konulu teziyle aldı. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisi olan Vural, tezini İran Dış Politikası üzerine yazmaktadır. BİLGESAM ve TASAM’da Orta Doğu analisti olarak çalışmış olan Vural’ın başlıca uzmanlık konuları İran, Orta Doğu ve güvenlik stratejileridir. Vural iyi derecede İngilizce ve temel seviyede Farsça bilmektedir.

İlhan GÜLLÜ
1989 yılında başladığı Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından 1991 yılında ayrılan Yrd. Doç. Dr. İlhan Güllü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü’ne devam ederek buradan 1996 yılında mezun oldu. Paris 3 Sorbonne-Nouvelle Üniversitesi, Avrupa Birliği Devletleri’nin Ulusal ve Avrupa Politikaları Bölümü, Ekonomi Anabilim Dalı’nda 2003 yılında yüksek lisans, 2008 yılında da doktora öğrenimini tamamladı. Geçen zaman zarfında, yarıda bıraktığı Türkoloji lisans öğrenimini Paris Doğu Uygarlıkları ve Dilleri Ulusal Enstitüsü (INALCO) Türkoloji Bölümü’nde 2007’de bitirdi. 2004’te Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (TASAM) uzman olarak görev yaptı. Akademik kariyerine 2005 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladı. Hâlen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapan Güllü’nün, Atilla Sandıklı ile beraber yayımlamış olduğu Geleceğin Süper Gücü Çin adlı bir kitabı, uluslararası ekonomi ve kalkınma ekonomisi alanlarında bilimsel makaleleri ve çeşitli çeviri eserleri bulunmaktadır.

İrfan Kaya ÜLGER
1989 yılında Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programından mezun olan Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger, bir süre Milli Savunma Bakanlığı’nın NATO Şubesi’nde uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı “Yugoslavya’nın Parçalanması” konulu tezi ile yüksek lisans derecesine hak kazandı. 1993-1994 yıllarında İzmir Ticaret Odası’nda Avrupa Toplulukları Uzmanı unvanıyla çalıştı. Doktora öğrenimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi, ATAUM, Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Avrupa Birliği’nin ikinci sütunu üzerine yazdığı tez ile tamamladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Ülger, 2008 yılında doçent unvanını aldı. Dört tanesi Avrupa Birliği konusunda olmak üzere dokuz kitabı yayımlanmıştır.

Murat ERCAN
1999-2006 yılları arasında Viyana Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Murat Ercan, 2008’den itibaren Bilecik Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır Ercan’ın Avrupa Birliği, terörizm, Kıbrıs, Türk dış politikası, ABD ve Orta Doğu konularında yurt içi ve yurt dışında çeşitli hakemli dergilerde Almanca ve Türkçe yayımlanmış bilimsel makaleleri mevcuttur.

Özlem DEMİRTAŞ BAGDONAS
2002 yılında Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan Yrd. Doç. Dr. Özlem Demirtaş Bagdonas, yüksek lisans derecesini 2003 yılında Central European University, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Aynı üniversitede başladığı doktora öğrenimini, Kemalist ideolojinin Türkiye’nin Kıbrıs ve AB politikasındaki etkisi üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Hâlen Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Bagdonas’ın uzmanlık alanları arasında Türk dış politikası, Türkiye’nin Kıbrıs politikası, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, milli onur siyaseti ve kimlik çalışmaları yer almaktadır.

Pınar ÖZDEN CANKARA
2003 yılında Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programından mezun olan Yrd. Doç. Dr. Pınar Özden Cankara, yüksek lisans derecesini 2007 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Milli Güvenlik Stratejileri Anabilim Dalı’ndan aldı. Doktora öğrenimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-İslamcılık Akımının Filistin Sorununa Yaklaşımı” başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Çalışma hayatına 2005 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde başlayan Özden Cankara, hâlen Bilecik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Özden Cankara’nın Filistin-İsrail sorunu, Rusya’nın Orta Asya politikaları ve Türk dış politikası üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları mevcuttur.

Sezai ÖZÇELİK
1994 yılında Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan Doç. Dr. Sezai Özçelik, yüksek lisans öğrenimini 1998’de American University, Uluslararası Barış ve Çatışma Çözümü Programı’nda tamamladı. Doktora derecesini 2004’te George Mason University, Çatışma Analizi ve Çözümü Programı’ndan alan Özçelik, akabinde Türkiye’ye döndü. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği (AB) projelerinde geniş tecrübeye sahiptir.

Sibel AKGÜN
1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kamu Yönetimi lisans programından mezun olan Doç. Dr. Sibel Akgün, yüksek lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Türk Mukavemet Teşkilatı” üzerine yazdığı tez ile aldı. Hâlen Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Kıbrıs, Balkanlar, siyasi tarih ve diplomasi tarihi yer almaktadır.

Şerife ÖZKAN
Marmara Üniversitesi, Tarih lisans programından mezun olan Öğr. Gör. Şerife Özkan, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2003 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Özkan, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri doktora programında “Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği İlişkilerinde Enerji Politikalarının Yeri ve Önemi” başlıklı tez çalışmasına devam etmektedir.

Yavuz CANKARA
2001 yılında İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi lisans programından mezun olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Cankara, yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Milli Güvenlik Stratejileri Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora derecesini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan, “1979’dan Günümüze ABD Başkanlarının İran Politikası” başlıklı tez çalışması ile aldı. Yeni Oyun: İran’ın Nükleer Politikası başlıklı bir kitabı bulunan Cankara’nın, İran’ın bölgesel politikaları, Rus dış politikası ve ABD dış politikası hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları mevcuttur. Çalışma hayatına 2001 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde başlayan Cankara, hâlen Bilecik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Zafer AKBAŞ
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Doç. Dr. Zafer Akbaş, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini aldı. Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora programından, “Irak Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye” başlıklı teziyle mezun oldu. İnönü Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıştı. Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kurucu bölüm başkanı olan Akbaş, aynı görevi 2011’den bu yana sürdürmektedir. Uzmanlık alanları arasında küreselleşme, Türk dış politikası, Orta Doğu, ABD dış politikası, enerji ve güvenlik yer almaktadır.


 Yazarı : Ertan EFEGİL / Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU 658 sh., 14x21 cm,
 Kitap Kodu : siyaset 326
 Barkod : 9789755203263
 ISBN : 978-975-520-326-3
 Fiyatı : 52 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.