Header

Kitabın Kalbinin Attığı Program
KİTABİYAT

Cumartesi 13:30- 23:30
Çarşamba 18:00

 
Makaleler Röportajlar Yazar Biyografileri Ana Sayfa İletişim  
 
         Kategoriler
    Akademisyenlerin Eserleri
    Avrupa Birligi ve Sorunu
    Atatürk Kitapları
    Bilgisayar - İnternet
    Bilim - Doğa
    Biyografi - Otobiyografi
    Çevre - Kent
    Sosyoloji
    Din ve Psikoloji
    Edebiyat
    Eğitim ve Kültür
    Ev - Aile
    Felsefe - Sosyoloji
    Gençlik - Çocuk
    Gezi
    Güncel ve Aktüel
    Ekonomi
    Kadın
    Mizah - Karikatür
    Antropoloji - Arkeoloji
    Sinema -Tiyatro - Sanat
    Siyaset
    Tarih
    Tarih ( Osmanlı Tarihi)
    Tarih ( Türk Tarihi )
    Yemek
    Rusya-Kafkaslar-Ortaasya
    Ortadogu Sorunu
    Ermeni Sorunu
    KKTC ve Kıbrıs Sorunu
    ABD ve Sorunu
    Psikoloji Kitapları
    Edebiyat / Şiir
    Edebiyat / Öykü - Roman
    Türk - İslam sanatları
         Dergiler
    Edebiyat
    Siyaset ve Aktüel
    Dini Dergiler
    Kitap Dergileri
    Diğer Dergiler

          Kitabın Hikayesi
   Kitabın Tarihçesi
   Kitap Nasıl Hazırlanır?
   Kitabın Teknik Hazırlığı
   Editöryal Çalışma
   Kağıt ve Baskı
   Pazarlama ve Dağıtım


 
         Yazar Biyografileri
       
Tüm yazarlar için tıklayın
         Makaleler
    Dünyada İlk Defa Robot Yapan Cizre`li Bir Alim-2
    KİTAP KORSANLIĞINDA SON NOKTA
    Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri
    Torquato Tasso
    TÜRKİYE BOR MADENLERİ JEOPOLİTİĞİ
    Kitap medeniyetinden internet muhabbetine...
    Biyografi Nedir?
    Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
    Seyyahlara Sorduk: Erzurum’u Nasıl Bilirsiniz?
    Gaspıralı'nın İstanbul'daki Konferansı


         Röportajlar
    Olcay Yazıcı: Sûfî iklimin entelektüel şairi
    Ali Ünal Türkmenle Söyleşi
    Türkçemizin uyanık bekçisi
    Türkiye Doğu-Batı ilişkilerini yönlendirir
    Hattat Muhsin Demirel ile Röportaj
    İş kadını ve aşka dair özne: Hz. Hatice
    Hüdavendigar Onur: “Hizmetler Unutulmasın”
    Nihat Genç:’’Maskelere inanmıyorum’’
    Abdürrahim Karakoç ile
    Gülşah Maraşlı ile


 power by webofisi.com 
  ::SOSYAL DEĞİŞME-Türk Modernleşmesi- Kitap Dergisi.Net -::
 SOSYAL DEĞİŞME-Türk Modernleşmesi
Üniversitedeki öğrencilik yıllarımızdan bu yana meslek yaşamımız boyunca, sosyoloji konuları ve sosyal sorunlar içinde, toplumdaki değişme olgusu hep dikkatimizi çekmiş ve bu konu üzerinde düşünmüşüzdür. Kaldı ki bizim gibi “geçiş aşaması”nda olan ve uzun bir modernleşme macerası yaşayan bir toplumda bulunan ve hele sosyoloji ile de doğrudan ilgili olan bir insanın değişme konusuna ilgi duymaması mümkün mü acaba? Ayrıca belirtmek gerekir ki söz konusu olan “geçiş”in kendi özel şartlarından dolayı, bu kadar sancılı ve uzun süren bir modernleşme yaşamış başka bir toplum olduğunu söylemek de zor olsa gerek. Türkiye’deki sosyal değişme-modernleşme sürecinden, gene tarihin getirdiği özel şartlar ve sorunlar nedeniyle evrensel dersler de çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan bakarsak bizim yakın tarihimiz, bir modernleşme laboratuvarı gibidir.

Einstein’la ilgili olarak şöyle bir şey anlatılır: Einstein’a, “Bunca çalışmalarınızın sonunda nasıl bir sonuca vardınız?” şeklinde bir soru sormuşlar. O da “Bir şey hareket ediyor”, demiş. Evet, toplum da hareket hâlinde olan bu evrenin içinde sürekli değişen bir gerçekliktir. Hem de belki evrenin en hareketli parçasıdır. Bunu anlamak, ondaki değişmenin mekanizmasını çözmek çok zor; ama bu, o ölçüde de insana heyecan veren bir süreçtir.

Bu çalışmada önce, sosyal değişme ile ilgili temel kavramlar ele alınıp açıklanmıştır. İkinci bölümde toplumlardaki değişmeleri kavramlaştıran, kuramlaştıran önemli düşünür ve sosyologların görüşlerine yer verilmiştir. Sosyal değişme ile ilgili teorik bilgilerin açıklanmasından sonra, dünyada son yüzyıllardaki değişmeler, yani modernleşme ve bu süreçlere bağlı olarak oluşan “bilgi toplumu” ile “küreselleşme” olgularının analizi yapılmıştır.
Kitap, sosyal değişmeye ilişkin önemli olan ve öncelikle gündeme getirilen kavramları büyük ölçüde kapsaması bakımından, sosyal bilimlerle ilgili konulara, sosyal ve politik sorunlara ilgi duyan tüm kişi ve kesimlere hitap etmekte, bunların işine yarayacak bilgi ve düşünceleri içermektedir. İletişim Devrimi’nden dolayı günümüzde toplum ve dünya sorunlarına ilgi duymayan ve yorum yapmayan insan kalmamıştır. Hele bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda, örneğin politik konulara ilgi daha da fazladır. Dünyadaki hızlı değişimin farkına varmayan, “bilgi toplumu” ve “küreselleşme” gibi oluşumları, süreçleri doğru algılamayan bireylerin toplumsal konulardaki tüm yargıları da eksik ya da yanlış olur. Bu nedenlerle özelde ilgili toplumda, genelde de tüm dünyada olan biteni ve gerçekleşen değişmeleri doğru algılamak ve değerlendirmek için toplumsal değişmenin mekanizması hakkında asgari bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Artık bu bilgiler herkes için zorunlu bilgiler hâline gelmiştir. Kitabın bu sosyal ihtiyacı karşılayacağını düşünmekteyiz.

Bu kuramsal açıklamaların ışığında, sosyal değişme konusunda makro düzeydeki uygulamalara dönük olmak üzere, Türkiye’de son üç yüzyıldaki değişmelere yani “Türk modernleşmesi”ne yer verilmiştir. Osmanlılar dönemi dâhil Türkiye’de son üç yüzyıllık dönemdeki sosyal değişme olguları literatürde “Türk modernleşmesi” olarak adlandırılmaktadır. Bu çerçevede modernleşmenin Türkiye’de gerçekleşme-uygulanma biçimi üzerinde durulmuş, bunun genel ve kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’deki modernleşmenin ana doğrultularının tespitine çalışılmış ve oluşan önemli modernleşme sorunlarına değinilmiştir. Bu sorunların tespiti, tartışması ve analizi yapılmadan, devam eden modernleşme sürecinde beklenilen önemli başarıların sağlanmasının zor olacağı düşünülmektedir. Aslında sosyal değişme kavramı gündeme getirilince, belli bir toplumda, belli bir zaman aralığındaki değişmeler ele alınıp bu sürecin başı ile sonu arasındaki farklılıklar ortaya konulup açıklanmalıdır. Kitabın sonunda bulunan alan araştırması ile bu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Dolayısıyla, son bölümde sosyal değişme ile ilgili olarak yerel, yani mikro düzeyde bir alan araştırması, bir köy monografisi yer almıştır. Tipik bir Batı Anadolu köyü düzeyinde de olsa, Türkiye’nin 43 yılda nereden nereye geldiğine ilişkin bazı ipuçları vereceğini umduğumuz bu araştırmanın faydalı olacağını, kuramsal açıklamaları somutlaştıracağını, daha anlamlı kılacağını düşündük. Ancak başlangıçta bu monografinin öyküsünü de özetle anlatmalıyız. Bu araştırmayı ilk defa 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğrenci iken yaptık. Sayın Hocam Prof. Dr. Cahit Tanyol’un yönlendirmesi ile bölümün hazırladığı monografi planına göre, ödev olarak yaz aylarında birer köy monografisi yapmamız istenmişti. Zannediyorum, monografideki soru listesini Tanyol’un gözetiminde o dönemde bölümde asistan olan Muzaffer Sencer ile Oya Baydar hazırlamışlardır. Dolayısıyla bu monografi planına göre (soru listesi) İzmir’in Urla İlçesi’nin Barbaros Köyü’nde yaz aylarında bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2008 yılında tekrarlanmıştır. Bölümün 1965 yılında bana verdiği monografik ankette o gün ve bugün de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu monografik anketin çok kapsamlı olduğunu ve köyü tüm boyutları ile kucakladığını, kavradığını söyleyebiliriz. Köyün bütün sosyal kurumları, köydeki tüm sosyal ilişkiler sosyal yapıya olan etkileriyle bir bütünlük içinde detaylı olarak ele alınmaktadır. Monografi o dönemdeki sosyal yaşayış hakkında ileride tarihsel açıdan da önem taşıyacak olan somut bilgiler içermekte, ayrıntılı bir sosyal kesit vermektedir. Daha sonra yapılacak sosyal araştırmalara da geniş bir malzeme sunmaktadır.

Yapılan araştırmada özellikle kentleşme, sanayileşme, demokratikleşme gibi süreçlerle ilgili önemli ipuçları, dolayısıyla kırsal kesimde cereyan eden, ama bütün toplumu ilgilendiren değişme süreçleri hakkında somut bilgiler vardır. Bu bilgilerden hareketle Türkiye’deki değişim konusunda belirli değerlendirmeler, yorumlar yapılabilir. Gayet tabii 1965 yılında araştırmanın tekrarlanması ve ileriye dönük böyle bir plan (kitaba dönüştürme ve yayımlama) ve amaç yoktu. Yıllar sonra Sosyal Değişme kitabını yazma konusu gündeme gelince kendiliğinden bu araştırmanın da kitaba eklenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmanın ilginç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de bu kadar uzun bir süre içinde tekrarlanan bir alan araştırmasını biz şahsen hatırlamıyoruz. Çünkü 43 yıl ara ile aynı köyde aynı araştırma tekrarlanmaktadır.

Yukarıda, bu çalışmanın sosyal değişme konularını büyük ölçüde kapsadığını belirttik. Ancak bu alana ilişkin her şeyi eksiksiz bir biçimde açıkladığımız iddiasında kesinlikle değiliz; zaten buna da imkân yoktur. Özellikle Türkiye’deki modernleşme bağlamında üretilen bilgi ve düşünceler, oldukça yoğun kuramsal değerlendirmeleri, bakış açılarını hatta yorumları içerdiği için bu açıklama ve düşüncelerde nesnelliği sağlamak zorlaşmaktadır. Biz olabildiğince objektif davranmaya çalıştık. Bunu ne kadar becerebildik, bilemiyoruz. Doğal olarak buna artık okuyucu karar verecektir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız Türkiye’ye ilişkin olarak, bu alandaki genel birikimlere küçük ve mütevazı bir katkıda bulunmaktan ibarettir. Okuyucunun bizden kaynaklanan eksiklikleri iyi niyetimize bağlayacağını ve hoş göreceğini umuyoruz.

Son olarak, kitapta yer verilen araştırmanın 2008 yılı verilerinin toplanmasında, düzenlenip yazılmasında Aşkın Yaka ve Belkıs Ersan Yaka’nın büyük katkıları olmuştur. Kendilerine teşekkür borçluyum. Öte yandan evde bana uygun çalışma ortamı yaratan ve hep destek olan eşim Fazilet’e de çok minnettarım. Ayrıca O. Nadir Ersan’ın da teknik düzeydeki yardımlarının yanında Monografi ile ilgili bazı tarihsel ve antropolojik bilgilerin netleştirilmesinde katkıları olmuştur, kendisine teşekkür ederim. Kitabın kuramsal açıklamalar bölümünde gerek İngilizce kaynaklardan yararlanmada gerekse kitabı okuyup eleştirmesi ve buna bağlı olarak gerekli düzeltmelerin yapılmasında, bilgisayar ortamında biçimsel düzenlemelerde Barış Yaka’nın da yardımları çok olmuştur. Onun eleştirileri ve titiz düzeltmeleri, uyarıları olmasaydı kitap bu hâle gelemezdi. Bu bakımdan Barış’a da çok teşekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Aydın YAKA
İzmir, Haziran 2010

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM:
SOSYAL DEĞİŞME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1. 1. Toplum Nedir? 1
1. 2. Sosyal Yapı Nedir? 3
1.3. Toplum Tipleri (Çeşitleri) 5
1. 4. Sosyal Değişme Nedir? 14
1. 4. 1. Değişme Kavramı 14
1. 4. 2. Sosyal ve Kültürel Değişme 19
1. 4. 3. Sosyal Değişme 20
1. 4. 4. Sosyal Evrim-İlerleme-Gelişme 24
1. 4. 5. Sosyal Değişmenin Birey Üzerindeki Etkileri
1. 4. 6. Sosyal Çözülme 30
1. 5. Sosyal Değişmenin Koşulları 36
1. 6. Sosyal Değişme Faktörleri 39
1. 6. 1. Fiziksel (Coğrafi) Faktörler 40
1. 6. 2. Nüfus Faktörü 43
1. 6. 3. Teknoloji-Ekonomi Faktörü 47
1. 6. 4. Kültürel Faktörler 54
1. 6. 5. Politik Örgütlenmeler ve Büyük (Karizmatik) Liderlerin Rolü 57
1. 7. Sosyal Değişme Tipleri 60
1. 7. 1. Değişmede Zaman Hız ve Baskı Kavramlarına Göre Yapılan Sınıflandırma 61
1. 7. 2. Değişmenin Kaynağına Göre Yapılan Sınıflandırma
1. 8. Sosyal Değişmeyi Kolaylaştıran (Hızlandıran) Faktörler 70
1. 8. 1. Bilgi Birikimi 70
1. 8. 2. Teknoloji 71
1. 8. 3. Eğitim 72
1. 8. 4. Karizmatik Liderler 73
1. 8. 5. Diğer Kolaylaştırıcı Faktörler 74
1. 8. 5. 1. Seçkinler 74
1. 8. 5. 2. Sosyal Hareketler (Yığın Hareketleri) ve Çatışmalar 79
1. 9. Sosyal Değişmeyi Zorlaştıran Faktörler 82
1. 9. 1. Psikolojik Faktörler 83
1. 9. 2. Ekonomik Faktörler 85
1. 9. 3. Sosyal ve Kültürel Engeller 86
1. 9. 3. 1. Bilgisizlik 86
1. 9. 3. 2. Gelenekçilik 88
1. 9. 3. 3. Çeşitli İnançlar Kadercilik Önyargılar 89
1. 9. 4. Diğer Zorlaştıran Faktörler 93

2. BÖLÜM:
SOSYAL DEĞİŞME İLE İLGİLİ KURAMLAR

2. 1. ORGANİZMACILAR (Dönemsel-Cyclical Değişme)96
2. 1. 1. İbn Haldun (1332-1406) 96
2. 1. 2. Oswald Spengler (1880-1936) 101
2. 1. 3. Arnold J.Toynbee (1889-1975) 106
2. 1. 4. Pitirim A. Sorokin (1889-1968) 110
2. 2. EVRİMCİLER 116
2. 2. 1. Herbert Spencer (1820-1903) 117
2. 2. 2. Auguste Comte (1798-1857) 119
2. 2. 3. Max Weber (1864-1920) 124
2. 2. 4. Emile Durkheim (1858-1917) 129
2. 2. 5. Evrimci Kuramın Çağdaş temsilcileri 132
2. 3. YAPISALCI-İŞLEVSELCİ KURAMLAR 135
2. 3. 1.Talcott Parsons (1902-1979) 138
2. 3. 2. Robert K. Merton (1910-2003) 142
2. 3. 3. Neil J. Smelser (1930- ) 146
2. 3. 4. William F.Ogburn (1886-1959) 148
2. 4. ÇATIŞMA KURAMLARI 152
4. 2. 1. Karl Marx (1818-1883) 152
4. 2. 2. Ralph Dahrendorf (1929-2009) 167
4. 2. 3. Diğer Çağdaş Çatışma Kuramcıları 171

3. BÖLÜM:
MODERNLEŞME

3. 1. Modernleşme Kavramı 175
3. 1. 1. Modernleşmenin Boyutları ve Nitelikleri 180
3. 1. 2. Düşünce ve Bilimde Modernleşme 180
3. 1. 3. Ekonomide Modernleşme (Sanayileşme) 183
3. 1. 4. Siyasal Modernleşme (Bağımsızlaşma-Bütünleşme-Demokratikleşme) 187
3. 1. 5. Sosyal ve Kültürel Alanda Modernleşme 190
3. 2. Modernleşme Modelleri 193
3. 2. 1. Klasik Modernleşme Modeli 193
3. 2. 2. Diğer Modernleşme Modelleri 198
3. 3.Türk Modernleşmesi 206
3. 3. 1. İlk Adımlar 208
3. 3. 2. Tanzimat Dönemi (1839–1876) 215
3. 3. 3. I. Meşrutiyet Dönemi 219
3. 3. 4. II. Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları 220
3. 3. 5. Cumhuriyet Dönemi 238
3. 3. 5. 1. Siyasi, İdari ve Hukuki Alandaki Önemli Gelişmeler 240
3. 3. 5. 2. Eğitim ve Kültür Alanındaki Önemli Gelişmeler 242
3. 3. 5. 3. Demokratikleşmede Belli Başlı Gelişmeler
3. 3. 5. 4. Ekonomik Alandaki Önemli Gelişmeler.
3. 3. 6. Türk Modernleşmesinin Temel Özellikleri ve Sorunları 250
3. 4. Postmodernizm

4. BÖLÜM:
İLETİŞİM-BİLİŞİM DEVRİMİ ve BİLGİ TOPLUMU

4. 1. İletişim-Bilişim Devrimi ve Bilgi Toplumu 278
4. 1. 1. Bilgi Toplumunun Ekonomik Özellikleri 281
4. 1. 2 Bilgi Toplumunun Sosyal ve Kültürel Özellikleri
4. 1. 3. Bilgi Toplumunun Siyasal Özellikleri 284
4. 1. 4. Bilgi Toplumunun Eğitim Boyutu 285

5.BÖLÜM:
KÜRESELLEŞME

5. 1. Küreselleşme Nedir? 289
5. 2. Küreselleşmenin Nedenleri (Kaynakları) ve Boyutları 290
5. 2. 1. Teknolojik Nedenler 291
5. 2. 2. Ekonomik Nedenler 291
5. 2. 3. İdeolojik Nedenler 292
5. 2. 4. Küreselleşmenin Politik Boyutu 292
6.3. Küreselleşme Yaklaşımları 293
5. 3. 1. Aşırı Küreselleşmeciler 294
5. 3. 2. Küreselleşme Karşıtları 295
5. 3. 3. Dönüşümcüler 295
5. 4. Küreselleşmenin Sonuçları ve Yarattığı Sorunlar
5. 4. 1. Ekonomik Sorunlar 296
5. 4. 2. Politik Sorunlar 301
5. 4. 3. Sosyal ve Kültürel Sorunlar 302
5. 4. 4. Ekolojik Sorunlar 305

6. BÖLÜM:
BARBAROS KÖYÜ MONOGRAFİSİ

A. GENEL BİLGİLER 307
B. KÖYÜN TARİHİ 312
C. KONUTLAR 315
D. DEMOGRAFYA 318
E. KÖYÜN YÖNETİMSEL DURUMU 322
F. SOSYAL HAYAT 325
G. KÖYÜN TEKNİK ARAÇLARI 336
H. EKONOMİK HAYAT 339
İ. SİYASAL HAYAT 355
J. EĞLENCE ve DİNLENME HAYATI 357
K. ÖRF ve ÂDETLER 360
L. KÖYÜN KÜLTÜREL ve TOPLUMSAL HAYAT DÜZEYİ 377
MONOGRAFİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR ve YORUMLAR 380

Gündoğan Yayınları
0 212 519 94 83
0535 542 27 07
www.gundogan.com
gundoganyayinlari@gmail.com
Yazarı : Yrd. Doç. Aydın YAKA
Fiyatı  35 YTL   internet satışı: www.kitapadresi.com  SATIN AL 


    Osmanlı Hukuku-Makaleler-
Bu kitapta yer verilen makaleler 1997-2007 yılları arasında on yıllık bir zaman diliminde çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmışlardır. XVI. asırdan başlayarak XX. asra kadar yayılan geniş bir z... 
   Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin
XX. Yüzyılın önde gelen düşünür, kültür ve edebiyat kuramcılarından biri olan Mikhail Bakhtin, sanatın somut gerçeklikle bağlarını vurgulayarak, modern insana ve onun yarattığı kültüre dair kapsamlı b... 

    SOSYAL DEĞİŞME-Türk Modernleşmesi
Üniversitedeki öğrencilik yıllarımızdan bu yana meslek yaşamımız boyunca, sosyoloji konuları ve sosyal sorunlar içinde, toplumdaki değişme olgusu hep dikkatimizi çekmiş ve bu konu üzerinde düşünmüşüzd... 
   Bir avuç gökkuşağı
Göz yaşı vardır, dilsizdir; bir damlası bile sevinci, üzüntüyü, kederi anlatır. Bakışlar vardır anlıktır; çok kısa zaman aralığında karşıdakinin ruh halini anlatır. Geçmişteki kederleri, acıları ve te... 

    Olcay Yazıcı vefat etti
Bayram ziyareti amacıyla gittiği Samsun'dan İstanbul'a döndüğü sırada otobüste kalp krizi geçirerek, kaldırıldığı hastanede vefat eden Osman Olcay Yazıcı (57) için Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Camisi... 
   Bilge tarihçi Aksun vefat etti
Ziya Nur Aksun 6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Aksun'un cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 29 Mayıs 1930’da Kon... 

    Füsun Akatlı yaşamını yitirdi
T. S. Eliot “Aylardan en zalimidir nisan” der. Türk edebiyatı için en zalim ay ise temmuz belki de... Metin Altıok’u, Aziz Nesin’i, Tomris Uyar’ı, Rıfat Ilgaz’ı, Cevdet Kudret’i, Suat Derviş’i, Bilge ... 
   İlhan Selçuk vefat etti
Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve yazarı İlhan Selçuk tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Beyninde damar tıkanıklığı olan Selçuk'un böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğ... 

    Güle Güle Ahmet Abi
Türk Yayıncılığı Bir büyüğünü daha yitirdi. 45 yıldır yayıncılığımıza yön veren büyüğümüz, abimiz Ahmet Küflü bey vefat etti. Nur içinde yat abi. AHMET TEVFİK KÜFLÜ 18 Ekim 1930’da Bilecik’i... 
   Ustayı Kaybettik
Ömer Lütfi Mete ( 1950-18.11.2009 1950 yılında Rize’de doğdu.İlk ve orta öğrenimini burada tamamlarkan özel olarak dini eğitim gördü.Bir süre Kuran Kurslarında hocalık yaptı.Rize Ülkü Ocakları Başk... 

    Ergun Göze
Ergun Abi, Yattığın yer nur olsun Gazeteci yazar Ergun Göze evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Göze ölümünden önce Anadolu Ajansı'na, ''Yaşasın Hatıralar'' kitabını değerle... 
   Hayatı kolaylaştır
Dünya çapında bestseller olan bu kitap, ekonomik daralma ve belirsizlik döneminde, daha mutlu olabilmek için somut öneriler içeriyor. 7 adımlık, basit bir programla hayatımızdaki gereksiz eşyalardan s... 

    ibh haldun
İbn Haldun bütün dünyada tartışılagelen görüşleriyle sadece İslâm âlemini değil, modern Batı düşüncesini de etkilemiş, hatta bazı Batılılarca çağdaş toplumbilimin öncüsü kabul edilmiştir. Günümüzde İb... 
   Marifet kitabı
İbn Arabî İslam düşünce geleneğinin en renkli simalarından birisidir. Düşünceleri geniş diyebileceğimiz kitlelerce ilgiyle izlenmiş, kimileyin takdir edilmiş kimileyinse tenkite tabi tutulmuştur. Bu i... 

    Örtünmenin anlamı
Binlerce yıldır çeşitli coğrafyalarda varlığını çeşitli şekillerde sürdüren baş örtme geleneği, son yüz yılda belirgin bir sorgulama nesnesi ve sorun olarak karşımızda durmaktadır. Meşrutiyet dönemind... 
   Halit Refiğ - Usta’yı kaybettik!
Safra kanalında tümör teşhisiyle uzun süredir Memorial Hastanesi'nde tedavi gören ünlü yönetmen Halit Refiğ, 75 yaşında hayatını kaybetti. Refiğ, 11 Ekim 2009 tarihinde saat 08.20'de vefat etti. Memo... 

    Aydın Yabancılaşması
Aydın Yabancılaşması’, kronolojik manada bir batılılaşma tarihi değildir… ‘Aydın Yabancılaşması’nda bir çözülmenin zihniyet planındaki süreç, aşama ve ilişkileri kavram ve kişiler bazında tespit edilm... 
   Modern Sosyoloji Kuramları
İki nedenden dolayı, sosyoloji, kurumsallaşmış akademik bir disiplin olduğunu haklı olarak iddia etmektedir. Bu nedenlerden birincisi; yaygın kabul görmüş kuramsal bir geleneğe sahip olması, ikincisi;... 

    Vahye Göre Akıl
Türk ilim ve fikir dünyasının mümtaz simâsı, gönül insanı, Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre 25 Haziran 2008 Çarşamba günü sabahı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenâzesi 26 Haziran 2008 Perşembe günü ikin... 
   Kızıl Elma
Dünyanın en büyük yazarlarından Cengiz Aymatov tedavi gördüğü Almanya'da bugün 10 Haziran'da vefat etti. Türk Dünyası'nın birliğini savunan; Sovyet döneminde bile, yazdığı eserlerde milli motif... 

    Şiirler-Erdem Beyazıt
Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm. Uzun süredir tedavisi süren Erdem Bayazıt İstanbul’da vefat etti. Erdem Bayazıt'ın cenazesi 7 Temmuz Pazartesi İkind... 
   Dilaver Cebeci Bütün Şiirleri
Ünlü şair ve yazar Dilaver Cebeci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süre önce kalp krizi geçirerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'... 

    AK Parti davası
Erdoğan’ı cezalandırmak isteyen kim? AK Parti’ye yönelik kapatma davası neresinden bakarsanız bakın Türkiye’nin tadını kaçırdı. Çok şey yazıldı, söylendi. Dahası da söylenecek kuşkusuz. Ama bir ... 
   şöhret, bir zamanlar Türkiye
Ünlü duayen gazeteci Şemsi sılkım'ın bir ömür boyunca oluşturdugu tüm anıları bir zamanların Türkiye'sini nefis bir üslupla okuyacaksınız. Cahide Sonku efsane yıldız idi, sefalet içinde öldü........ 

    Ben Nesli
Yazdıklarıyla hep manşet olan psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge, 1970, 1980 ve 1990’larda doğan “Ben Nesli” mensubu gençlerin hoşgörülü, özgüvenli, açık fikirli ve hırslı fakat bir o kadar... 
   Türkiye Dönüştürülürken
Bugünlerde Kitaplığımdaki tozlanmış kitapları karıştırırken Romanın büyük hatibi Marcus Tullius Ciceronun Roma senatosunda yaptığı bir konuşma gözüme çarptı ve yüzlerce yıl önce söylenmiş bu sözlerin ... 

    Terör ve Toplum
"Terör ve Toplum" kitabı, alanında var olan diğer kitaplar arasında, kanımca en kaliteli ve okunmaya değer kitaplardan birisidir. Çünkü çalışma, oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu ... 
   Çanakkale Savaşı'ndan Alınan Dersler
1934-1935 Harp Akademisi Dersleri Kitaplaştırıldı Savaşa Katılan Bir Subayın Kaleminden Başarılar ve Hatalar,Alınması Gereken Dersler Muallim Kurmay Albay Fahri Belen Bu çalışmasında Fahri Be... 

    Sultan Galiyev Davası
“Eşit olmayanlar arasında iki isim var. Bunlardan biri Türkler, ötekisi ise müslümanlardır. Bunlar en çok ezilen ve ayak altına alınanlardır. Hiç kimse ve hiçbir şey bunları benim yüreğimden söküp ala... 
   Osmanlı sikkelerindeki tarihi
Eserin ilk cildinde Osmanlı sikkeleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir; Sikke darbedilen 125 darphane hakkında bilgiler Osmanlı altın ve gümüş sikke tipleri Osmanlı sikkeleri üzerinde yer ... 


Kitapların Tümü İçin Tıklayınız.
 
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
 Ergun Göze
Ergun Abi, Yattığın yer nur olsun
 Mahmut Çetin
Aşılamayan zirve: Ömer Seyfettin
 M. Nadir Önay
Ziya Nur Aksun’un Marmara’dan Türkiye’ye yayılan ışığı
 H. Yılmaz Çebi
İsrail şeytanlarının sırları “Q’’ enerji
 Mustafa Özcan
Nur’un postacısı
 M. Nuri Yardım
Türk Edebiyatının “Delitay”ı Tahir Kutsi Makal
 M.cemal Arpacı /Türk İstanbul Yazıları
Milli Kültür
 Cem Sökmen
Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
 Ayşe Sevim
Ney Hiç Aşk
 Eren Gündoğan
Hâlâ Kimlik Arayanlara!.

Haberler

Mehmed Zahid Kotku Vefatının 32. yılında Yad Edildi

Kur`an`sız Hava Sahası Yoktur!

İnzar Dergisi Kasım Sayısı Çıktı

Anadolu’nun 700 Yıllık Taş Bekçileri

Olcay Yazıcı vefat etti

OLCAY YAZICI HAKKA YÜRÜD܅

Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Türk Medeniyeti

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Füsun Akatlı’yı kaybettik

İlhan Selçuk vefat etti

Yürütme kurulu kitap okuyup özetini çıkarıyor

Ahmet Tevfik Küflü’yü dün kaybettik

Ustayı Kaybettik

Ergun Göze Abi vefat etti

Topkapı Sarayı Dış karakol Binası

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Tasavvuf Müzigi

Şeyh Galip ve Hüsn'ü Aşk

GÜNDOĞAN YAYINLARINDAN İNANILMAZ KAMPANYA

Modern Sosyoloji Kuramları yayınlandı

Aydın Yabancılaşması çıktı

Halifeliğin Kaldırılması yayınlandı

Yürüyüş’ün 147. Sayısı çıktı

Örgün Yayınevinden Yeni kitap

Kabalcı Yayınevinden yeni Kitap

dogudan DERGISI'NIN 5. SAYISI CIKTI

NTV Yayınları’ndan yeni kitap

Gül'ün Fethi Yayınlandı

Türkiyem şairi vefat etti

İz Yayıncılıktan büyük kampanya

Editör: Bahtiyar Gazi Gündoğan


Yeni Sayfa 1

KitapAdresi.com

Ergenekon İlber Ortaylı Murat Bardakçı Elif Şafak Tayyip Erdoğan Seçim ve Demokrasi  Kürtler Aydın
Erhan Afyoncu Felsefe Sosyoloji Yeditepe Yayınevi Fetullah Gülen Abdullah Gül Pınar Kür Okan Bayülgen Nihat Hatipoğlu Çanakkale Savaşı Kıbrıs Tsk Asker

Gerekli Bilgiler

 
 •  T.C. Anayasası 
 •  
 •  İstiklal Marşı 
 •  
 •  Cumhurbaşkanları 
 •  
 •  T.C. Hükümetleri 
 •  
 •  Hükümet Programları 
 •  
 •  2000' Nüfus Sayımı 
 •  
 •  97' Nüfus Sayımı 
 •  
   
   
  eXTReMe Tracker
   Ana sayfa          İletişim       Bu Sayfayı Yazdır