Yürüyüş’ün 147. Sayısı çıktı 
  Yürüyüş’ün 147. Sayısı’nda Neler Var?

ÖLÜM UCUZ YAŞAMAK ZORDUR BU ÜLKEDE

Kutsal Olan Kimlerin Yaşamları?... Kavgamız ve çağrımız; ülkemizi, ölümün ucuz, yaşamanın zor olduğu, hayatın yoksullar için cehenneme çevrildiği bir ülkeden, yaşamın bir mutluluk olduğu ve yoksulların da uzun yaşadığı cennet bir ülkeye dönüştürebilmek içindir... Evet, halkımızın ıstırabı üzerinden politika yapıyoruz. Çünkü politikanın yapılacağı yer tam da burasıdır. Çünkü politikanın esası, halkın acılarına, ıstıraplarına son vermektir. Halkın acısını, gözyaşını, açlığını, ölümünü düşünmeyen politika, burjuvazinin politikasıdır.

Halka Ait Bir Devlette Halk Bu Kadar Ölür Mü?... Halk İçin Değil, Bir Avuç Sömürücü Asalak İçin Var Olan Devlet

Ölüme Terkedilen Bir Halk... İşyeri Değil; Ölüm Kampı... Sağlıksız Sular Salgın Hastalığa Neden Oldu... Bu Sene Kaç Kişi Öleceğiz?

53 Milyon Yoksul 11 Milyon Aç ve Bir Avuç Zengin

Sorun Mu Var?... Bizi İlgilendirmeyen Hiçbir Sorun Yoktur

Yeni-Sömürge Türkiye'de Eğitim Kurultayı Sona Erdi... Kurultay Sonuç Bildirgesi

Kapitalizm Sevgisi Ve Devrimci Düşmanlığı (Zaman Gazetesi’ne)

Bu Kafalar Ne Bilsin Ahlakı

Sendikalar Sınıf Örgütleridir... Sınıf Zemininden Uzaklaşan Sendikalar, Sendika Olmaktan Da Uzaklaşırlar... Sendikaları Güçlendiren Sınıf Sendikacılığıdır

Emperyalistler AKP'yi Çok Seviyor!

Oligarşi İçi 'İt Dalaşı' Komediye Döndü... Oligarşinin Haline Bakın... Bağımsız Bir Yargı Daha Önce Var Mıydı?... AKP, 'Kendi Yargı'sını Yaratmak İstiyor

İki Yargı... "Bağımsız Yargı" Sihirbazlığı!... Yargının Mantığı

Demokrat Bile Olamayanlar; BİR İLAN (Birgün Gazetesi’ne)

Avrupa Demokrasisi Ve Krallar, Kraliçeler... Düzenlerine Hizmet Ediyorsa, Burjuva Demokrasisinde Krallara Da Yer Var... Krallıkları Kabullenen ‘Demokratik Bilinç!’

Halklara Düşman Bir Düşünce: Yabancı Düşmanlığı... İtalya; Irkçı Saldırıda Hükümet, Polis, Mafya Elele... Güney Afrika; Apartheid Mağdurları, Yabancı Düşmanı!

Hayatın İçindeki Teori: Konu: Birlik (1. Bölüm)... Halkı Ve Solu Birleştirmek; İktidar İddiasıdır

Bilgi: Sendika

Sorunlar Çözümler: Kaderimizi Elimize Almalıyız

Hafıza: Sinsi Bir İhanet; Gorbaçov

Değinmeler: Sol Yap Sol!... "İlk 11"... Röntgen!... Satılık!... Doğruya Doğru

Yürüyüş, bağımsız, demokratik, sosyalist bir Türkiye isteyenlerin dergisi.. 147. Sayı Bayilerde
demokrasi mucadelesinde
www.yuruyus.com
info@yuruyus.com