Şeyh Galip ve Hüsn'ü Aşk 
  Cavit Marancı, Şeyh Galip'in Hüsn'ü Aşk'ını hece vezniyle manzum olarak Türkçe'ye çevirdi. Hüsn'ü Aşk gerçekten Türk edebiyatının doruk eserlerindendir
Cavit Marancı, Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ını hece vezniyle manzum olarak Türkçe’ye çevirdi. Hüsn-ü Aşk gerçekten Türk edebiyatının doruk eserlerindendir. Bu eserde Şeyh Galip sembolik olarak mecazi aşktan gerçek aşka yürüme serüvenini, yol göstericileri ve engelleyicileri anlatıyor. Şeyh Galip’in henüz 26 yaşındayken altı ayda kaleme aldığı Hüsn-ü Aşk büyük ilgi görmüştür. Ziya Paşa, Şeyh Galip’in, sanki bu eseri yazmak için cihana geldiğini söylemiştir. Şimdiye kadar eser, nesir olarak hayli işlenmiş, açıklanmıştır. Ben de “Mecaz’dan Hakikate İlahi Aşk” adlı eserimin son bölümünde Hüsn-ü Aşk’ı anlatmaya çalıştım. Ama Cavit Marancı, eseri olduğu gibi bugünün Türkçesi ile ve hece vezniyle manzum yorum olarak çevirmekle büyük bir başarıya imza atmıştır. Marancı, ön sözünde şaire hayranlığını Şeyh Galip’in tabiriyle,

“Hüsn’ün her sözü sevgi ve ülfet,

Aşkın işiyse kat be kat hayret...” misali sürüklendiği şeklinde belirtmektedir. Galip’in,

“Hey bu ne sitemdir Allah Allah

Hem ateşe yan hem etme eyvah” şeklindeki yalın ve çarpıcı anlatımından etkilenmemek mümkün değildir. Manzum çevirinin güzel özelliklerinden biri, sade dili yanında divanın orijinalinin sadeleştirilmiş şekliyle verilmesidir. Her sol sayfada orijinal metin, onun karşısındaki sağ sayfada da bugünkü dile sadeleştirilmişi bulunuyor. Kitabın kapağına konulan Osmanlıca “Ah minel-ışk”, nefis hat, kitabın içeriğine uygun düşmektedir. Okurlarıma tavsiye ettiğim bu eseri “Alemdar Mah. Çatalçeşme Sk. 46/A Cağaloğlu-İstanbul” adresinden temin edebilirsiniz.
Suleyman Ateş