İnzar Dergisi Kasım Sayısı Çıktı 
  Aylık ilim ve kültür dergisi İnzar`ın Kasım sayısı çıktı. 98. sayısı ile okurlarıyla buluşan derginin bu ayki dosya konusu; tasavvuf.

Dergi 98. sayısında İslam’ın yeni fethettiği yerlerde kökleşmesini sağlayan, halk ile hakkın arasını buluşturan, teoriden çok halkın pratiği ile ilgilenen tasavvuf konusunu ele almış. Dergi bu ayki kapağına Şems Suresi’nin “Nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiş, onu örten de heba olmuştur” 10. Ayetinin mealini taşımış.

Derginin editör yazısında konuya ilişkin; “bilindiği gibi tasavvuf, birçok konu gibi tenkidlere maruz kalmış bir konudur. Ama kanaatimizce eleştirenler, tenkid edenler ya empati kuramadıklarından tenkid ettiler ya da aslında tasavvuf gerçeğini değil de tenkidlerini onun bazı yanlış uygulamalarına ve de uygulayıcılarına çevirdiler. İşin aslı bu olduğu halde aradaki bu ince çizgi fark edilmedi. Nitekim tasavvufa en büyük tenkidi yaptığı iddia edilen büyük âlim İmam İbn-i Teymiyye’nin büyük mutasavvıf Şeyh Abdulkadir-i Geylani’nin kitabını şerh etmiş olması düşüncemize yeterli delildir kanaatimizce” açıklamasında bulunulmuş.

Dergi yazarlarından bir kaçının işlediği konu ise şunlar:

Abdurrahim Güneş tasavvufu ilim irfan kavramları üzerinden değerlendirip tasavvufun en önemli tabirlerine izahat getirmiş. Faruk Hamza Şems Suresi’nin 7-10 ayetleri doğrultusunda nefsin temizlenmesi ve tasavvuf geleneğinde kullanılan ve Kur`an’dan alınmış nefsin hallerini işlemiş. Nurullah Gülsever ise şiirsel bir dille bugün insanının irfana olan ihtiyacını işlemiş.

Zülfikar Fırat büyük mutasavvıflar ile ekollerini ve değişik tasavvuf mekteplerini işlerken, Kamuran Yürekli’nin yazısı önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. Tasavvuf ehli hep topluma, işgallere karşı sessiz kalmakla eleştirildi. Oysa son zamanlarda ortaya çıkan birkaç hareket hariç, tarikat menşeli olmayan bir İslami diriliş ve direniş hareketine rastlamak neredeyse mümkün değildir. Bu gerçeği bariz bir şekilde dile getirmiş.

A.Kadir Turan konu olarak ele aldığı edep kavramı da tasavvufun temel kavramlarındandır. Ama daha önemlisi Turan, bununla aslında İslam’ın ne kadar da medeni bir din olduğunu gözler önüne seriyor.

Bunların dışında Mehmet Şenlik ele aldığı sıla-i rahim konusu toplumsal ibadetlerin önemini daha bir gözler önüne seriyor. Yine Mustafa Canan Hacc konusunu bu bağlamda ele almış. Mehmet Bahattin Temel ise siyerdeki seriyyelere giriş mahiyetindeki yazısının seriyelerin hikmetlerini güzel bir şekilde izah etmeye çalışmış.

Hamdullah Sevim / İnzar Dergisi