Kur`an`sız Hava Sahası Yoktur! 
  Vuslat Dergisi`nin Kasım ayı sayısı çıktı.

"Kur`an Özel" sayısıyla çıkan dergide dosya konusuyla ilgili söz sahibi olan şahsiyetlerin kalemlerinden ilmî makaleler, her makale sahibi, konunun bir cephesini ele alarak, konuya açıklık getiriyor.

Kur`an Bize Ne Diyor?
İnsanoğlu tarih boyunca şu soruların cevabını merak etmiştir. Kur`an niçin indirilmiştir? Kur`an bizler için nasıl bir değer ve anlam ifade etmektedir? Kur`an bize kendisini nasıl tanıtmaktadır? Kur`an bize ne diyor?

Kur`an; Allah`ın insanlığa son peygamber ve önder olarak gönderdiği Hz. Muhammed (s.a.s.)`in Cebrail isimli melek aracılığı ile Rabbimizden vahiy yoluyla alıp insanlığa sunduğu hayat nizamıdır. Hayatın başlangıcı ve sonucunu açıklayan ayetleri, sunduğu hayat kanunları, felaket ve mutlulukla neticelenen yaşayış şekillerine ait tarihi belgeleri, kâinatla ilgili ilmi mucizeleri ve Hakk`ı batıllardan ayırıcı düsturları ile Kur`an bütün insanlar için yol gösterici ve hidayet kaynağıdır.


Kur`an`ın Hayata Müdahalesi
Kur`an Allah`a karşı sorumluluklarının bilincinde olup, buna bağlı olarak kendi nefsine, diğer insanlara ve eşyaya karşı görev ve sorumluluklarının bilincine ermek isteyenlere rehberlik eder ve nasıl davranmasın gerektiğini öğretir. Müslümanlar olarak, Kur`an-ı hayatımızın her anında, canlı ve diri tutma gayret göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki, Kur`an hayatımızın her alanına müdahale etmektedir. Kur`an`sız hava sahası yoktur…

Derginin \"Kur`an Özel\" Sayısında Makalesi Olan İsimleri
Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. Muhsin Demirci, Atasoy Müftüoğlu, Sadrettin Yüksel, Hüseyin Kerim Ece, Abdullah Dâi, Abdullah Yıldız, Doç. Dr. Kerim Buladı, Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler, Prof. Dr. Yener Öztürk, Ahmet Varol, Muhammed İslâmoğlu, Prof. Dr. Yusuf Işıcık, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Âdem Apak, Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, Dr. Mehmet Sürmeli, Doç. Dr. Mehmet Kubat, Doç. Dr. Muhammed Târik, Yrd. Doç. Dr. Soner Duman, Süleyman Gülek, Cengiz Duman, İlhami Pınar, Mustafa Benna, Seyfulislam Çapanoğlu, Nasruddin Yasin.