Header

Kitabın Kalbinin Attığı Program
KİTABİYAT

Cumartesi 13:30- 23:30
Çarşamba 18:00

 
Makaleler Röportajlar Yazar Biyografileri Ana Sayfa İletişim  
         Kategoriler
    Akademisyenlerin Eserleri
    Avrupa Birligi ve Sorunu
    Atatürk Kitapları
    Bilgisayar - İnternet
    Bilim - Doğa
    Biyografi - Otobiyografi
    Çevre - Kent
    Sosyoloji
    Din ve Psikoloji
    Edebiyat
    Eğitim ve Kültür
    Ev - Aile
    Felsefe - Sosyoloji
    Gençlik - Çocuk
    Gezi
    Güncel ve Aktüel
    Ekonomi
    Kadın
    Mizah - Karikatür
    Antropoloji - Arkeoloji
    Sinema -Tiyatro - Sanat
    Siyaset
    Tarih
    Tarih ( Osmanlı Tarihi)
    Tarih ( Türk Tarihi )
    Yemek
    Rusya-Kafkaslar-Ortaasya
    Ortadogu Sorunu
    Ermeni Sorunu
    KKTC ve Kıbrıs Sorunu
    ABD ve Sorunu
    Psikoloji Kitapları
    Edebiyat / Şiir
    Edebiyat / Öykü - Roman
    Türk - İslam sanatları
         Dergiler
    Edebiyat
    Siyaset ve Aktüel
    Dini Dergiler
    Kitap Dergileri
    Diğer Dergiler

          Kitabın Hikayesi
   Kitabın Tarihçesi
   Kitap Nasıl Hazırlanır?
   Kitabın Teknik Hazırlığı
   Editöryal Çalışma
   Kağıt ve Baskı
   Pazarlama ve Dağıtım


 
         Yazar Biyografileri
       
Tüm yazarlar için tıklayın
         Makaleler
    Dünyada İlk Defa Robot Yapan Cizre`li Bir Alim-2
    KİTAP KORSANLIĞINDA SON NOKTA
    Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri
    Torquato Tasso
    TÜRKİYE BOR MADENLERİ JEOPOLİTİĞİ
    Kitap medeniyetinden internet muhabbetine...
    Biyografi Nedir?
    Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
    Seyyahlara Sorduk: Erzurum’u Nasıl Bilirsiniz?
    Gaspıralı'nın İstanbul'daki Konferansı


         Röportajlar
    Olcay Yazıcı: Sûfî iklimin entelektüel şairi
    Ali Ünal Türkmenle Söyleşi
    Türkçemizin uyanık bekçisi
    Türkiye Doğu-Batı ilişkilerini yönlendirir
    Hattat Muhsin Demirel ile Röportaj
    İş kadını ve aşka dair özne: Hz. Hatice
    Hüdavendigar Onur: “Hizmetler Unutulmasın”
    Nihat Genç:’’Maskelere inanmıyorum’’
    Abdürrahim Karakoç ile
    Gülşah Maraşlı ile


 power by webofisi.com 

 

  Kategori:  Din ve Psikoloji
   Ashab-ı Bedir
 •   Bedir Ashâbı'nın Fazileti - İsimlerinin Esrarı
  Alfabe Sırasına Göre Düzenlenmiş İsim ve Künyeleri
  (Şehid Olan Ashabın isimleri kırmızı renkte yazılmıştır)

  Halil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18'ine tekabül eden Pazartesi
    •       KATEGORİNİN DİĞER KİTAPLARI
   
    Marifet Kitabı
  İbn Arabî İslam düşünce geleneğinin en renkli simalarından birisidir. Düşünceleri geniş diyebileceğimiz kitlelerce ilgiyle izlenmiş, kimileyin takdir edilmiş kimileyinse tenkite tabi tutulmuştur. Bu iki farklı algı çerçevesinde düşünce ekolleri oluşmuş, aktif bir şekilde tartışmalar yapılagelmiştir. Elinizdeki çalışmada İbn Arabî, düşünce.....
  Fiyatı:  0 YTL
  Devamı


    Fıkh-ı Ekber
  EBU HANIFE
  (80/150 - 700/767)

  Imam Âzam (büyük Imam) lâkabiyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meshur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fikihta Hanefi mezhebinin imami.
  Ebû Hanife, Kûfe'de hicrî 80 yilinda dogdu. Numân ve ailesinin Arap olmadigi kesindir; onun Farisi veya Türk oldugu seklinde degisik görüsl.....
  Fiyatı:  20 YTL
  Devamı


    Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı
  Günümüzde sünnetin bize intikâli ve hukukî ba?layycyly?y konusunda birtakym ?üpheler ortaya atylmaktadyr. Bu ?üphelerin kayna?y ise, ba?ta Ignaz Goldziher ve Joseph Schacht olmak üzere bir kysym batyly oryantalistler ve onlaryn izinden yürüyen müslüman ara?tyrmacylaryn eserleridir. Nitekim Goldziher, “Hadislerin büyük ço?unlu?u sahih de?i.....
  Fiyatı:  15 YTL
  Devamı


    Ruh, Ölüm ve Ötesi
  Ynsany insan yapan özelliklerin ba?ynda merak etmesi ve bu merakyny sistematik bir çabayla gidermeye çaly?masy gelmektedir. Ynsanyn merak etti?i, belki de çözümü üzerinde en çok kafa yordu?u ve birbirinden oldukça farkly cevaplar ileri sürdü?ü konularyn ba?ynda ruh, ölüm ve ötesi bulunmaktadyr.
  Tarih boyunca, insanyn yapysy ele alyny.....
  Fiyatı:  5 YTL
  Devamı


    Mesnevî şerhi (2 Cilt)
  “Bu Mesnevî kitabydyr. Bu kitap gerçe?e ula?manyn ve bilgiyle bütünle?menin syrlaryny ke?fetmenin yoludur.”
  “Bu kitap dinin usûlünün usûlünün usûlüdür.”
  “Bu kitap Allahu Teala’nyn fykhy, parlayan hücceti ve burhanydyr. Nuru; içinde çera? olan kandil gibidir.”
  “Bu kitap içinde çe?it çe?it dallar, su gözeleri olan cennetler ce.....
  Fiyatı:  40 YTL
  Devamı


    Büyük Hadis Külliyaty (Cem’u’l-Fevâid)
  Büyük Hadis Külliyaty (Cem’u’l-Fevâid)(3 cilt), me?hur, muteber ve mütedavil olan on dört hadis kitabyna dayanarak ve tekrarlardan azamî ölçüde kaçynylarak tertip edilmi? bir eserdir. Yçerdi?i kaynak kitaplar ?unlardyr:
  Buhârî, Sahîh
  Müslim, Sahîh
  Mâlik, Muvatta
  Ahmed b. Hanbel, Müsned
  Ebû Dâvûd, Sünen
  Tirmizî, Sün.....
  Fiyatı:  25 YTL
  Devamı


    Tanrıyı Bilmek
  R. M. Gale, Q. Smith, K. Nielsen gibi ateist felsefecilerin, analitik felsefenin en nitelikli seviyesinde metinler üreten bir analitik felsefeci olarak gördükleri Alvin Plantinga, bir teistin, Carnap, Russell, Quinn, Grünbaum ve di?er naturalistlerle ayny alanda felsefe yapabilece?ini göstermi?tir. Plantinga, 1960’lardan sonra, akademide .....
  Fiyatı:  8 YTL
  Devamı


    imam Mâtürîdî’de Akyl-Vahiy ilişkisi
  Akıl nedir? Bilgi edinme yollaryndan biri olarak aklyn bir synyry var mydyr? Akyl kar?ysynda vahiy hangi konumdadyr? Akyl tek ba?yna hakikate ula?ma gücüne sahip midir? Yoksa vahye mi muhtaçtyr? Akyl ve vahiy arasynda ne tür bir ili?kiden bahsedilebilir?
  Y?te elinizdeki bu kitap, dü?ünce tarihi boyunca insano?lunun daima konu edindi?.....
  Fiyatı:  15 YTL
  Devamı


    Örtünmenin Anlamları
  Binlerce yıldır çeşitli coğrafyalarda varlığını çeşitli şekillerde sürdüren baş örtme geleneği, son yüz yılda belirgin bir sorgulama nesnesi ve sorun olarak karşımızda durmaktadır. Meşrutiyet döneminde peçe, Cumhuriyetin ilk döneminde çarşaf, Cumhuriyetin ikinci döneminde ise değişen isimleriyle başörtüsü ve bunları kullanan kadınlar kend.....
  Fiyatı:  15 YTL
  Devamı


    Emali Şerhi Maturidi Akaidi
  Şeyh Ebu Hasen Siraceddin Ali b.Osman el-Uşi'nin (r.alyeh) yazdığı "Akaid" ilmiyle ilgili 68 beyitten oluşan Emali Kasidesi, "Maturidi Akaidi (İslam'da İnanç Esasları)" adıyla yayınlandı.

  Marifet Yayınları tarafından neşredilen, Şahver Çelikoğlu'nun tercüme ve şerh ettiği Emali Şerhi, üç cild halinde Türk okuyucusunun kütüphanesi.....
  Fiyatı:  20 YTL
  Devamı


  Toplam: 3 Sayfa. Şu anda gösterilen: 1

  Sonraki Sayfa >>


   
  Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
   Ergun Göze
  Ergun Abi, Yattığın yer nur olsun
   Mahmut Çetin
  Aşılamayan zirve: Ömer Seyfettin
   M. Nadir Önay
  Ziya Nur Aksun’un Marmara’dan Türkiye’ye yayılan ışığı
   H. Yılmaz Çebi
  İsrail şeytanlarının sırları “Q’’ enerji
   Mustafa Özcan
  Nur’un postacısı
   M. Nuri Yardım
  Türk Edebiyatının “Delitay”ı Tahir Kutsi Makal
   M.cemal Arpacı /Türk İstanbul Yazıları
  Milli Kültür
   Cem Sökmen
  Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
   Ayşe Sevim
  Ney Hiç Aşk
   Eren Gündoğan
  Hâlâ Kimlik Arayanlara!.

  Haberler

  Mehmed Zahid Kotku Vefatının 32. yılında Yad Edildi

  Kur`an`sız Hava Sahası Yoktur!

  İnzar Dergisi Kasım Sayısı Çıktı

  Anadolu’nun 700 Yıllık Taş Bekçileri

  Olcay Yazıcı vefat etti

  OLCAY YAZICI HAKKA YÜRÜD܅

  Bilge tarihçi Aksun vefat etti

  Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Türk Medeniyeti

  Osmanlı Sikkeleri Tarihi

  Füsun Akatlı’yı kaybettik

  İlhan Selçuk vefat etti

  Yürütme kurulu kitap okuyup özetini çıkarıyor

  Ahmet Tevfik Küflü’yü dün kaybettik

  Ustayı Kaybettik

  Ergun Göze Abi vefat etti

  Topkapı Sarayı Dış karakol Binası

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Tasavvuf Müzigi

  Şeyh Galip ve Hüsn'ü Aşk

  GÜNDOĞAN YAYINLARINDAN İNANILMAZ KAMPANYA

  Modern Sosyoloji Kuramları yayınlandı

  Aydın Yabancılaşması çıktı

  Halifeliğin Kaldırılması yayınlandı

  Yürüyüş’ün 147. Sayısı çıktı

  Örgün Yayınevinden Yeni kitap

  Kabalcı Yayınevinden yeni Kitap

  dogudan DERGISI'NIN 5. SAYISI CIKTI

  NTV Yayınları’ndan yeni kitap

  Gül'ün Fethi Yayınlandı

  Türkiyem şairi vefat etti

  İz Yayıncılıktan büyük kampanya

  Editör: Bahtiyar Gazi Gündoğan


  Yeni Sayfa 1

  KitapAdresi.com

  Ergenekon İlber Ortaylı Murat Bardakçı Elif Şafak Tayyip Erdoğan Seçim ve Demokrasi  Kürtler Aydın
  Erhan Afyoncu Felsefe Sosyoloji Yeditepe Yayınevi Fetullah Gülen Abdullah Gül Pınar Kür Okan Bayülgen Nihat Hatipoğlu Çanakkale Savaşı Kıbrıs Tsk Asker

  Gerekli Bilgiler

   
 •  T.C. Anayasası 
 •  
 •  İstiklal Marşı 
 •  
 •  Cumhurbaşkanları 
 •  
 •  T.C. Hükümetleri 
 •  
 •  Hükümet Programları 
 •  
 •  2000' Nüfus Sayımı 
 •  
 •  97' Nüfus Sayımı 
 •  Ana sayfa          İletişim       Bu Sayfayı Yazdır