Header

Kitabın Kalbinin Attığı Program
KİTABİYAT

Cumartesi 13:30- 23:30
Çarşamba 18:00

 
Makaleler Röportajlar Yazar Biyografileri Ana Sayfa İletişim  
 
 
.
         Kategoriler
    Akademisyenlerin Eserleri
    Avrupa Birligi ve Sorunu
    Atatürk Kitapları
    Bilgisayar - İnternet
    Bilim - Doğa
    Biyografi - Otobiyografi
    Çevre - Kent
    Sosyoloji
    Din ve Psikoloji
    Edebiyat
    Eğitim ve Kültür
    Ev - Aile
    Felsefe - Sosyoloji
    Gençlik - Çocuk
    Gezi
    Güncel ve Aktüel
    Ekonomi
    Kadın
    Mizah - Karikatür
    Antropoloji - Arkeoloji
    Sinema -Tiyatro - Sanat
    Siyaset
    Tarih
    Tarih ( Osmanlı Tarihi)
    Tarih ( Türk Tarihi )
    Yemek
    Rusya-Kafkaslar-Ortaasya
    Ortadogu Sorunu
    Ermeni Sorunu
    KKTC ve Kıbrıs Sorunu
    ABD ve Sorunu
    Psikoloji Kitapları
    Edebiyat / Şiir
    Edebiyat / Öykü - Roman
    Türk - İslam sanatları
         Dergiler
    Edebiyat
    Siyaset ve Aktüel
    Dini Dergiler
    Kitap Dergileri
    Diğer Dergiler

          Kitabın Hikayesi
   Kitabın Tarihçesi
   Kitap Nasıl Hazırlanır?
   Kitabın Teknik Hazırlığı
   Editöryal Çalışma
   Kağıt ve Baskı
   Pazarlama ve Dağıtım


 
         Yazar Biyografileri
       
Tüm yazarlar için tıklayın
         Makaleler
    Dünyada İlk Defa Robot Yapan Cizre`li Bir Alim-2
    KİTAP KORSANLIĞINDA SON NOKTA
    Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri
    Torquato Tasso
    TÜRKİYE BOR MADENLERİ JEOPOLİTİĞİ
    Kitap medeniyetinden internet muhabbetine...
    Biyografi Nedir?
    Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
    Seyyahlara Sorduk: Erzurum’u Nasıl Bilirsiniz?
    Gaspıralı'nın İstanbul'daki Konferansı


         Röportajlar
    Olcay Yazıcı: Sûfî iklimin entelektüel şairi
    Ali Ünal Türkmenle Söyleşi
    Türkçemizin uyanık bekçisi
    Türkiye Doğu-Batı ilişkilerini yönlendirir
    Hattat Muhsin Demirel ile Röportaj
    İş kadını ve aşka dair özne: Hz. Hatice
    Hüdavendigar Onur: “Hizmetler Unutulmasın”
    Nihat Genç:’’Maskelere inanmıyorum’’
    Abdürrahim Karakoç ile
    Gülşah Maraşlı ile


 power by webofisi.com 
 
Mustafa Özcan 
 
Nur’un postacısı

Said Ramazan ismini ilk duyduğumda Molla Ramazan’ın oğlu Muhammed Said Ramazan’la karıştırmıştım. Daha sonra onun başka bir Said Ramazan olduğunu öğrendim. Ama bilgim derinleştikçe bu Said’ler ve Ramazan’ların birbiriyle kader çizgisinde çok fazla alakadar olduklarını görecektim.

Mısırlı Said Ramazan 14 yaşında İhvan hareketine intisap etmiş ve Hasan el Benna’nın dizinin dibinde yetişmişti. Daha sonra onun en büyük kızı olan Vefa ile evlenerek aileye de katılmıştı. Daha sonra Hasan el Benna onu özel ulağı ve postacısı gibi kullanmıştı. Bu münasebetle Pakistan ve Fas gibi ülkelere gitmiş ve Filistin’de İhvan hareketinin ilk nüvesini de o teşkil etmişti. Daha sonra şartlar değişmiş ve Hasan el Benna’nın şehadetinden sonra Nasır’ın pençesinden köşe bucak kaçarak en sonunda Cenevre’ye yerleşmiş ve burada ölünceye kadar İslâm Merkezi’ni idare etmişti.

Tarık Ramazan işte onun çocuklarından birisi. Said Ramazan, Hasan el Benna’nın özel postacısı olarak görev yapmış ve bilahare İslâm hukuku alanında doktor ünvanını almıştır. Şamlı M. Said Ramazan’a (el Buti) gelince. Şam’da Molla Ramazan da Botanlı bir âlim olarak Türkiye’deki ağır şartlardan bunalarak Şam’a gitmiş ve buraya yerleşmişti. Tasavvuf ve fıkıh konusunda bir otorite olarak biliniyordu. Büyük bir âlim olmasına rağmen çağdaş dünyaya fazla aşina olmadığından Şam’da veya daha doğru bir deyimle İslâm âlemi genelinde fazla makes bulmamıştı. Ama oğlu Muhammed Said hem geleneksel ilimler, hem de modern ilimlerle donanmıştı. Bundan dolayı ünü afakı sarmıştı. Babasının ilmi ve meyvesi onda tecelli etmişti. İslâm kültürüne ve hukukuna vukufiyeti ile M. Said Ramazan el Buti, Mısırlı adaşı Said Ramazan’ı da andırıyordu.

***

Şamlı Ramazan ailesi ile Mısırlı Ramazan ailesi iki ekole hizmette temayüz etmişlerdir. Mısırlı Ramazan ailesi Hasan el Benna’ya damat olarak ve ekolüne intisap ederek İhvan-ı Müslimin hareket ve fikriyatına omuz vermiş ve asabiyesini takviye etmişti. Şamlı M. Said Ramazan ve ailesi de öyle. Molla Ramazan muhtemelen Bediüzzaman’la biraraya gelmemiştir. Bununla birlikte ona sempati duymadığını söylemek mümkün değil. Metod olarak aynı anlayışa sahiptiler.

Oğlu Muhammed Said Ramazan el Buti ilk kitaplarından olan ‘Minelfikri ve’l kalp’de sitayişle Bediüzzaman’dan bahsediyor ve onu zamanın ve İslâmın bir harikası olarak nitelendiriyordu. Ailelerine bilahare Nur’un postacısı sıfatıyla bir Ramazan daha dahil olmuştu. Ahmet Ramazan. Zoraki diplomat gibi Ahmet Ramazan da zoraki sürgüne gitmiş veya hiç hesapta yokken Arap ve İslâm dünyasında Nur’un postacısı olmuştu.

Malatya hadisesinden dolayı aranmakta olan Ahmet Ramazan’a Bediüzzaman güney ülkelerine gitmesini öğütler. O da ilk önce Şam’a gider ve burada kısa bir müddet kalır. Burada Molla Ramazan ailesiyle tanışır ki, bilahare Arap aleminde Risale-i Nurlara sahip çıkmıştır. Ardından Ahmet Ramazan hiç unutmadığı diyar olan Bağdat’a gider. O mürüvvet ve dostluğu Irak’ta tanıdığını söyler. Emced Zehavi gibi ulemanın himayesine girer. Emced Zehavi Molla Ramazan gibi, Kürt kökenli (Irak Kürtlerinden) meşhur bir alimdir. Hanefi fıkhında son devrin Ebu Hanife’si veya İbni Abidin’idir. Bundan dolayı ona İmam-ı Azam’ın lakabı takılır: Irak imamı.

Emced Zehavi İstanbul’da Nüvvab Medresesi’nde hukuk okurken Bediüzzaman’la arkadaş olur. Kızı Nihal babasıyla Bediüzzaman’ın dostluğunu hikâye eder. Zehavi Mısır’da Hasan el Benna ile tanışır ve bu ekole intisap eder. Ahmet Ramazan Irak’ta iken bu ailenin himayesindedir ve hatta kızı Nihal’le evlenmenin eşiğine geldiğini ama bunun gerçekleşmediğini anlatır. Buna mukabil önce Botan ve sonra Şamlı olan Buti ailesiyle hısım olur. Said Ramazan Hasan el Benna’ya damat olur Ahmet Ramazan da Bediüzzaman’a bedel Şam’da onların bir nevi temsilcisi olan Buti’lere damat olur. Dolayısıyla Said Ramazan ile M. Said Ramazan ve Ahmet Ramazan arasında çapraz bir ilişki vardır. Hem Said Ramazan, hem de Ahmet Ramazan iki ekolün postacısıdır.

***

Enteresan bir tevafuk eseridir ki, Hasan el Benna, Said Ramazan’ı Pakistan’a gönderirken Bediüzzaman da Ahmed Ramazan’ı Pakistan’a göndermiştir. Hem de yaklaşık aynı tarihlerde. Bundan dolayı Said Ramazan’ı anlatırken sanki Ahmet Ramazan’ı anlatır gibiyim. Bu insan Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayat adlı kitabında “Bediüzzaman Said Nursî ve Hâriç Memleketler” kısmında Pakistan’la alâkalı bir mektubu bulunan Ahmed Ramazan’dır. 1927’de Malatya’da doğan Ahmed Ramazan 1950’lerde Büyük Doğu mecmuasında çalışır. Üstad Bediüzzaman’la Emirdağ, Eskişehir ve Isparta’da görüşmeleri olur. Kendimle ilgili bir ayrıntı: 1982 yılında Türkiye’ye dönerken Gayrettepe’de bir tahkikat esnasında bize Ahmed Ramazan’ı da sormuşlardı.

mustafaozcan@yeniasya.com.tr 
   Yazarın Diğer Yazıları
 
   Nur’un postacısı
   Kültür farkı ve kadın
   Bir ödül, bir karar
   Osmanlı’nın son sefirleri
   Kütüphanecinin dünyası
   Kitabistan
   No Man'sland ya da bölgesel savaş
   ‘Hepimiz Aleviyiz’
 
 
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
 Ergun Göze
Ergun Abi, Yattığın yer nur olsun
 Mahmut Çetin
Aşılamayan zirve: Ömer Seyfettin
 M. Nadir Önay
Ziya Nur Aksun’un Marmara’dan Türkiye’ye yayılan ışığı
 H. Yılmaz Çebi
İsrail şeytanlarının sırları “Q’’ enerji
 Mustafa Özcan
Nur’un postacısı
 M. Nuri Yardım
Türk Edebiyatının “Delitay”ı Tahir Kutsi Makal
 M.cemal Arpacı /Türk İstanbul Yazıları
Milli Kültür
 Cem Sökmen
Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
 Ayşe Sevim
Ney Hiç Aşk
 Eren Gündoğan
Hâlâ Kimlik Arayanlara!.

Haberler

Mehmed Zahid Kotku Vefatının 32. yılında Yad Edildi

Kur`an`sız Hava Sahası Yoktur!

İnzar Dergisi Kasım Sayısı Çıktı

Anadolu’nun 700 Yıllık Taş Bekçileri

Olcay Yazıcı vefat etti

OLCAY YAZICI HAKKA YÜRÜD܅

Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Türk Medeniyeti

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Füsun Akatlı’yı kaybettik

İlhan Selçuk vefat etti

Yürütme kurulu kitap okuyup özetini çıkarıyor

Ahmet Tevfik Küflü’yü dün kaybettik

Ustayı Kaybettik

Ergun Göze Abi vefat etti

Topkapı Sarayı Dış karakol Binası

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Tasavvuf Müzigi

Şeyh Galip ve Hüsn'ü Aşk

GÜNDOĞAN YAYINLARINDAN İNANILMAZ KAMPANYA

Modern Sosyoloji Kuramları yayınlandı

Aydın Yabancılaşması çıktı

Halifeliğin Kaldırılması yayınlandı

Yürüyüş’ün 147. Sayısı çıktı

Örgün Yayınevinden Yeni kitap

Kabalcı Yayınevinden yeni Kitap

dogudan DERGISI'NIN 5. SAYISI CIKTI

NTV Yayınları’ndan yeni kitap

Gül'ün Fethi Yayınlandı

Türkiyem şairi vefat etti

İz Yayıncılıktan büyük kampanya

Editör: Bahtiyar Gazi Gündoğan


Yeni Sayfa 1

KitapAdresi.com

Ergenekon İlber Ortaylı Murat Bardakçı Elif Şafak Tayyip Erdoğan Seçim ve Demokrasi  Kürtler Aydın
Erhan Afyoncu Felsefe Sosyoloji Yeditepe Yayınevi Fetullah Gülen Abdullah Gül Pınar Kür Okan Bayülgen Nihat Hatipoğlu Çanakkale Savaşı Kıbrıs Tsk Asker

Gerekli Bilgiler

 
 •  T.C. Anayasası 
 •  
 •  İstiklal Marşı 
 •  
 •  Cumhurbaşkanları 
 •  
 •  T.C. Hükümetleri 
 •  
 •  Hükümet Programları 
 •  
 •  2000' Nüfus Sayımı 
 •  
 •  97' Nüfus Sayımı 
 •  
   
   
  eXTReMe Tracker
   Ana sayfa          İletişim       Bu Sayfayı Yazdır