Header

Kitabın Kalbinin Attığı Program
KİTABİYAT

Cumartesi 13:30- 23:30
Çarşamba 18:00

 
Makaleler Röportajlar Yazar Biyografileri Ana Sayfa İletişim  
 
 
.
         Kategoriler
    Akademisyenlerin Eserleri
    Avrupa Birligi ve Sorunu
    Atatürk Kitapları
    Bilgisayar - İnternet
    Bilim - Doğa
    Biyografi - Otobiyografi
    Çevre - Kent
    Sosyoloji
    Din ve Psikoloji
    Edebiyat
    Eğitim ve Kültür
    Ev - Aile
    Felsefe - Sosyoloji
    Gençlik - Çocuk
    Gezi
    Güncel ve Aktüel
    Ekonomi
    Kadın
    Mizah - Karikatür
    Antropoloji - Arkeoloji
    Sinema -Tiyatro - Sanat
    Siyaset
    Tarih
    Tarih ( Osmanlı Tarihi)
    Tarih ( Türk Tarihi )
    Yemek
    Rusya-Kafkaslar-Ortaasya
    Ortadogu Sorunu
    Ermeni Sorunu
    KKTC ve Kıbrıs Sorunu
    ABD ve Sorunu
    Psikoloji Kitapları
    Edebiyat / Şiir
    Edebiyat / Öykü - Roman
    Türk - İslam sanatları
         Dergiler
    Edebiyat
    Siyaset ve Aktüel
    Dini Dergiler
    Kitap Dergileri
    Diğer Dergiler

          Kitabın Hikayesi
   Kitabın Tarihçesi
   Kitap Nasıl Hazırlanır?
   Kitabın Teknik Hazırlığı
   Editöryal Çalışma
   Kağıt ve Baskı
   Pazarlama ve Dağıtım


 
         Yazar Biyografileri
       
Tüm yazarlar için tıklayın
         Makaleler
    Dünyada İlk Defa Robot Yapan Cizre`li Bir Alim-2
    KİTAP KORSANLIĞINDA SON NOKTA
    Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri
    Torquato Tasso
    TÜRKİYE BOR MADENLERİ JEOPOLİTİĞİ
    Kitap medeniyetinden internet muhabbetine...
    Biyografi Nedir?
    Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
    Seyyahlara Sorduk: Erzurum’u Nasıl Bilirsiniz?
    Gaspıralı'nın İstanbul'daki Konferansı


         Röportajlar
    Olcay Yazıcı: Sûfî iklimin entelektüel şairi
    Ali Ünal Türkmenle Söyleşi
    Türkçemizin uyanık bekçisi
    Türkiye Doğu-Batı ilişkilerini yönlendirir
    Hattat Muhsin Demirel ile Röportaj
    İş kadını ve aşka dair özne: Hz. Hatice
    Hüdavendigar Onur: “Hizmetler Unutulmasın”
    Nihat Genç:’’Maskelere inanmıyorum’’
    Abdürrahim Karakoç ile
    Gülşah Maraşlı ile


 power by webofisi.com 
 
M.cemal Arpacı /Türk İstanbul Yazıları 
 
Milli Kültür

Sevgili okur, sizinle burada bazı yazıları paylaşacağım. bunlar hayatınızın her deminde okuyabileceginiz ve üzerinde ciddi ciddi düşünebileceğiniz yazılardır. Ayrıca bu yazıların kaynaklarınıda verecegim, çünkü bu degerli ediplerimizin diğer yazılarını bu eserlerinden görmeniz okumanız belkid yeni bir ufuk açar. sağlıkla ve esenlikle..

MİLLÎ KÜLTÜR
Mehmet Kaplan

Ziya Gökalp, milliyetçiliğin kaynağı olarak "Hars"ı, bugünkü deyimle "Millî kültür"ü kabul etmiştir. Bunda haklıdır.
Millî kültür nedir? Yine Gökalp'in o son derece açık deyimi ile söyleyelim: Türk milletine ait, Türk milleti tarafından yaratılan herşey. Dil, edebiyat, musikî, resim, mimarî, örf ve âdet, ilim, teknik...
Her Türk bunları bilmeli, tanımalı ve sevmelidir. Millî birlik ancak onlar sayesinde meydana gelir.
Bunlar Ziya Gökalp'dan beri bilinen ve söylenen gerçeklerdir. Her Türk'ün dikkatle okuması gereken Türkçülüğün Esasları kitabında bu meseleler gayet iyi anlatılmıştır.
Fakat millî kültür kendiliğinden meydana çıkmaz. Onun ortaya konulması için araştırıcıya, toplayıcıya, düşünücüye, yayıcıya ihtiyaç vardır. Türk milleti binlerce yıllık bir millettir. Millî kültürümüzün büyük bir kısmı Türkiye dışındadır. Bunların henüz bir "envanter"i bile yapılmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, maalesef, sürekli ve insicamlı bir "millî kültür politikasf'ndan mahrumdur.
Ben daha 1950 yılında merhum Tevfik îleri'ye millî kültür eserlerini toplamak, bastırmak ve incelemek için bir rapor vermiştim. Bu rapor Bakanlığa maledilerek bir broşür halinde de basılmıştı. O devirde basın bu teşebbüsü hararetle alkışladı. Fakat işi takip edecek akademi veya ona benzer bir müessese kurulamadığı için müspet hiçbir şey gerçekleştirilemedi. Aradan yıllar geçti, Türk gençleri millî kültür kaynaklarından uzak kaldılar. Bu boşluktan yabancılar faydalandı. Rusçadan, Fransızcadan, Ingilizceden, Almancadan Türkçeye bir yığın eser çevrildi. Bunlar Türk gençlerini kendi milletine yabancı kıldılar. Bugün ortalıkta dolaşan Amerikan, Rus, Çin, Alman, Fransız taslakları bu ihmalin neticesidir.
Aynı fikir ve projeyi daha sonra gelen bakanlara da açtım. Kulak ucu ile ilgi gösterdiler. Meselenin önemini anlamadılar. Bugün Türkiye'yi rahatsız eden buhranın başlıca sebebi, gençliğin millî kültürden mahrum oluşudur.
Bir anket yapılsın. Türk aydınlarının müşterek olarak okudukları ve değer verdikleri beş kitap bulamazsınız. Bu demektir ki herkes değerli, değersiz önüne geleni okuyor veya hiç okumuyor. Çoklarının bilgisi gazete haberi ile gazete fıkrasından ibaret. Böylesine dağınık, perişan, boş kafalar ile sürekli ve sağlam bir medeniyet kurulamaz. Bizim dirilmemiz için millî varlığın kaynağı olan millî kültür eserleriyle beslenmemiz lâzımdır. Fakat bugün bunları bilen, okuyan, anlayan insanların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır.
Türk dilinin Orhun Yazıtları'ndan bugüne kadar gelen bir lügati yoktur. Mevcut lügatler millî kaynaklara değil, başka lügatlere dayanır. Halbuki millî dil, halk dili ile millî edebiyattan çıkar. Türk Dil Kurumu, Türk dilinde yazılmış bütün eserleri tarayarak gerçek Türk dilini ortaya koyacak yerde kimsenin bilmediği ve kullanılmadığı uydurmalar yoluna sapmıştır. Bu tutum hem millî kültüre, hem de ileri düşünceye tamamiyle aykırıdır.
Türk Tarih Kurumu, müspet çalışan bir müessese olmakla beraber, Türk tarih ve medeniyetinin kaynaklarını hâlâ ortaya koyamamıştır. Bu sahadaki bütün eserler bugünün diline çevrilmeli ki herkes onların üzerinde düşünsün ve ilham alsın. Tarih Kurumu'nun kitapları, beş-on mütehassıstan başka kimse anlamadığı için, milleti besleyici bir kaynak vazifesi göremiyor.
Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk sanatı ile hemen hemen ilgisi yoktur. Tamamiyle taklitçiliğe dayanır. Akademi, şimdiye kadar Türk sanatı ile alâkalı ciddî ne bir dergi, ne de bir kitap yayınlamıştır. Millî kültür kaynaklarını tanımayan bir Akademi'den ne beklenebilir? Bu akademi Batı kopyası gençler yetiştiriyor. Onlara da ne Türk milleti, ne de Batılılar değer veriyor.
Türk üniversitesinde Türk kültürünün değer ve ehemmiyeti diğer sahalara nazaran çok azdır. O kadar ki Yunan, Roma ve Bizans medeniyetlerine Türk medeniyetinden daha çok önem ve para verilir. Bunun sebeplerinden biri, Avrupa'nın bu nevi araştırmalara daha çok ilgi göstermesidir.
Bu durumda, Türkiye'de millî duyguların çok basit seviyede kalmasına ve gençliğin dışarda işlenmiş yabancı kültürlere meyletmesine şaşmamak lâzımdır.
Millî kültür kaynaklarımız âdeta bile bile ihmal edildiği için Türk gençliği elden çıkıyor. Milliyetçilik kelimesinden korkan siyasîler son yıllarda türeyen yakıcı ve yıkıcı gençliğin nereden geldiğini merak ediyorlar. Hemen cevap verelim ki, kendi kurdukları okullardan... Bu gençliği millî ruha yabancı yetiştirenler suçu kendilerinde arasınlar. Millî kültür ve millî şuur namına ne verdiler ki gençlik millî varlığı düşünsün. Türkçeye Rusça ve Amerikancadan çevrilen eserleri inceleyin, bugünün gençliğini harekete getiren duygu ve düşüncelerin kaynağını keşfedersiniz.
Allaha şükür, Türk halkı kendi diline, dinine, örf ve âdetlerine hâlâ bağlıdır. Türkiye bunun için hür ve müstakil yaşıyor. Yoksa Rus ve Amerikan eserleriyle yetişenlere kalsaydı Türkiye'yi çoktan bu efendilerine teslim ederlerdi.

Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası, Dergah Yayınları

İstanbul Türktür, Türk Kalacak 
   Yazarın Diğer Yazıları
 
   Milli Kültür
   Milli Devlet
   Ordu, Felsefe ve Milliyetcilik
   Din, Demokrasi ve İlim
   Türk İstanbul 1
   Eski İstanbul`da Sular ve Çeşmeler
   Topkapı Sarayı
   Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü
 
 
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
 Ergun Göze
Ergun Abi, Yattığın yer nur olsun
 Mahmut Çetin
Aşılamayan zirve: Ömer Seyfettin
 M. Nadir Önay
Ziya Nur Aksun’un Marmara’dan Türkiye’ye yayılan ışığı
 H. Yılmaz Çebi
İsrail şeytanlarının sırları “Q’’ enerji
 Mustafa Özcan
Nur’un postacısı
 M. Nuri Yardım
Türk Edebiyatının “Delitay”ı Tahir Kutsi Makal
 M.cemal Arpacı /Türk İstanbul Yazıları
Milli Kültür
 Cem Sökmen
Terkip sahibi bir aydın: Ömer Lütfi Mete
 Ayşe Sevim
Ney Hiç Aşk
 Eren Gündoğan
Hâlâ Kimlik Arayanlara!.

Haberler

Mehmed Zahid Kotku Vefatının 32. yılında Yad Edildi

Kur`an`sız Hava Sahası Yoktur!

İnzar Dergisi Kasım Sayısı Çıktı

Anadolu’nun 700 Yıllık Taş Bekçileri

Olcay Yazıcı vefat etti

OLCAY YAZICI HAKKA YÜRÜD܅

Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Türk Medeniyeti

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Füsun Akatlı’yı kaybettik

İlhan Selçuk vefat etti

Yürütme kurulu kitap okuyup özetini çıkarıyor

Ahmet Tevfik Küflü’yü dün kaybettik

Ustayı Kaybettik

Ergun Göze Abi vefat etti

Topkapı Sarayı Dış karakol Binası

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Tasavvuf Müzigi

Şeyh Galip ve Hüsn'ü Aşk

GÜNDOĞAN YAYINLARINDAN İNANILMAZ KAMPANYA

Modern Sosyoloji Kuramları yayınlandı

Aydın Yabancılaşması çıktı

Halifeliğin Kaldırılması yayınlandı

Yürüyüş’ün 147. Sayısı çıktı

Örgün Yayınevinden Yeni kitap

Kabalcı Yayınevinden yeni Kitap

dogudan DERGISI'NIN 5. SAYISI CIKTI

NTV Yayınları’ndan yeni kitap

Gül'ün Fethi Yayınlandı

Türkiyem şairi vefat etti

İz Yayıncılıktan büyük kampanya

Editör: Bahtiyar Gazi Gündoğan


Yeni Sayfa 1

KitapAdresi.com

Ergenekon İlber Ortaylı Murat Bardakçı Elif Şafak Tayyip Erdoğan Seçim ve Demokrasi  Kürtler Aydın
Erhan Afyoncu Felsefe Sosyoloji Yeditepe Yayınevi Fetullah Gülen Abdullah Gül Pınar Kür Okan Bayülgen Nihat Hatipoğlu Çanakkale Savaşı Kıbrıs Tsk Asker

Gerekli Bilgiler

 
 •  T.C. Anayasası 
 •  
 •  İstiklal Marşı 
 •  
 •  Cumhurbaşkanları 
 •  
 •  T.C. Hükümetleri 
 •  
 •  Hükümet Programları 
 •  
 •  2000' Nüfus Sayımı 
 •  
 •  97' Nüfus Sayımı 
 •  
   
   
  eXTReMe Tracker
   Ana sayfa          İletişim       Bu Sayfayı Yazdır