Sosyolojik Unsurlar 1


DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE OKUMALAR 5

(Genel Bakış Açısı, Değerler, Kimlik, Din, Kültür, Milliyetçilik ve Normlar)

Dış Politika Analizi üzerine tarafımızca yayına hazırlanan seri halindeki kitaplar, bu alanda Batılı akademisyenler tarafından yapılan temel çalışmaları Türkçe literatüre kazandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Niyetimiz, Türkiye’de dış politika konuları üzerine yapılan açıklamalarda, büyük bir oranda faydalanılan Realist, Yapısal Realist ve Sosyal İnşacı kuramların ötesine geçerek, bu alanda ortaya konulan diğer teorik çalışmaları, genç akademisyenlerin bilgisine sunmaktır.

Maalesef Türkiye ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde, dış politika konusunda analiz yapmak demek, yaşanan gelişmenin tarihsel gelişimini özetlemek ve jeopolitik kuram bağlamında, harita bazlı değerlendirmede bulunmak anlamına gelmektedir. Fakat Batı dünyasına baktığımızda, 1950’lerden itibaren, sadece uluslararası sistemsel faktörlere bakarak, dış politika olayının anlaşılamayacağı görüşü, Batılı literatürde hâkim hale gelmiş ve Rasyonel Tercih modeli terk edilmeye başlanmıştır. Bilişsel modeli benimsemeye başlayan Batılı uzmanlar, daha sonra sosyolojik ve psikolojik unsurların dış politika üzerindeki etkisini anlamaya çalıştılar. Devletin iç yapısına odaklanan araştırmacılar, Siyaset Bilimi ve İletişim gibi alanlardan faydalanarak, bu unsurların etkisini gözlemlemeye gayret ettiler. Bir yandan teorik yöntemler üzerinde değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, diğer yandan Politik Psikolojiden faydalanarak, kişilik ve liderlik özelliklerini analizlerine eklediler.

Elinizdeki bu kitapta, genel sosyal bakış açısı, değerler, kimlik, din, kültür, siyasal kültür, milliyetçilik ve normlar gibi sosyolojik unsurların dış politikaya etkileri üzerine çalışan akademisyenlerin görüşleri, detaylı bir şekilde özetlenmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak, amacımız, teorik ve bilimsel bir çalışma ortaya koymak değildir. Bunun yerine, bu alanda yazılan teorik çalışmaları, Türkçe literatüre kazandırmaktır. Temennimiz, genç akademisyenlerin, bu kaynaklardan faydalanmaları ve Dış Politika Analizi üzerine teorik çalışmalara ağırlık vermeleridir.

Dizisi: Siyaset Bilimi dizisi
Türü: : Uluslar arası
Düzelti: Ertan Efegil
Yayına Hazırlayan: Eren Gündoğan
Kapak Düzenleme: Mehmet Cemal Arpacı
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo cremy 
Basım Tarihi: EYLÜL 2023
Sayfa Sayısı: 278 sh.
Kitap Boyutları: 13,5x21 cm 
ISBN No: 978-975-520-371-3
Barkod No: 9789755203713

Gündoğan Yayınları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın belirttiği tanıma göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir.

Osman Özkul, 1964 Denizli doğumlu olup, ilk ve ortaöğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 1986 yılında lisans eğitimini bitirmiş, 1989 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır, Yine İstanbul Üniversitesinde 1989-1997 yılları arasında ise doktora tez çalışmasını yapmıştır. 1998 yılından bu yana akademik çalışmalarını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürmekte olan yazarın; tarih, bilgi ve kültür sosyolojisi konularında çok sayıda akademik ve popüler dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Yazarın yayınlanmış olan kitapları şunlardır: 1). “Gelenek ve Modernite Arasında Osmanlı Uleması” 2005, İstanbul. 2). “Kültür ve Küreselleşme”, 2013, İstanbul. 3). “Osmanlı Toplum Yapısı”, 2019, Sakarya.

Ertan EFEGİL, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan Prof. Dr. Ertan Efegil, yüksek lisans derecesini aynı üniversite ve anabilim dalından aldı. Doktora öğrenimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamlayan Efegil, hâlen Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Dış politika analizi, çatışma yönetimi, araştırma yöntemleri üzerine dersler vermektedir. Kıbrıs sorunu, Orta Asya politikası, Türk dış politikası, dış politika analizi ve Orta Doğu’da çatışmalar üzerine yazılmış çeşitli Türkçe ve İngilizce makaleleri ve derleme kitapları mevcuttur.  


Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!