Bilim Târihi [Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir]

“Bu kitap, Dr. Sayılı’nın kendi uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından ziyade, bütün Türk aydınlarına hitap ettiği için, popüler bir eserdir. Bununla birlikte kitabın ele aldığı konular sıradan, popüler konular olmadığı gibi, önemsiz sayılabilecek konular hiç değildir. Dr. Sayılı bu kitabında modern bilimin felsefi sonuçlarını, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri, bilimin uygarlık tarihindeki yerini inceleyip tartışmaktadır.

Kitabın ana teması için iyimser olduğu söylenebilir, çünkü yazar insan yaşamının bilimin ilerlemesiyle giderek artan ölçüde zenginleştiği ve iyileştiğinden emindir. Bir giriş ve dokuz bölümden oluşan kitapta yazar kendi insanları için bilimin tarihte oynamış olduğu çok önemli rolü tasvir etmektedir. Dr. Sayılı birinci bölümde, bilimin ve bilimsel yöntemin ayırıcı özelliklerini analiz eder. Bu bölümü, bilimin ilerlemesi dinamizmi üzerine olan ilginç bir tartışma izler. Toplumda değişmeye karşı gelenekçilik problemi, bilim ve teknoloji, bilimin insan ihtiyaçlarına uygulanması üzerine olan diğer bölümler bilim adamlarının olduğu kadar hiç kuşkusuz toplumbilimcilerin ve tarihçilerin de ilgisini çekecektir. Yazar son birkaç bölümde bilime yöneltilen eleştiriler, savaş ve uluslararası işbirliği ve bilimin felsefi sonuçları gibi zamanımızın çok önemli bazı konularını işlemektedir. Yazar, hiçbir şekilde bir mekanist olmayıp, daha çok bilim adamının “hümanizasyonu”na duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Kitap, Batı dünyasından yapılan çeviriler aşamasından özgün düşünce aşaması yönünde bir gelişmeyi simgelemektedir...” 


Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul ve Ankara'da, ortaöğrenimini Ankara'da yaparak 1933 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. Lise bitirme sınavlarından tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi grubu üç yıllık bakalorya sözlü sınavında bizzat bulunan Atatürk, verdiği cevaplardan çok memnun kaldığından, o zaman Milli Eğitim Bakanı olan Dr. Reşit Galip Beye kendisiyle ilgilenmesini söylemiş. Bunun üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının sınavına girerek Harvard Üniversitesinde Bilim Tarihi öğrenimi görmek üzere Amerika'ya gönderildi. Bu öğrenimini ünlü Bilim Tarihçisi George Sarton'un yönetiminde yaptı. 1942 yılında Dünyada Bilim Tarihinde verilen ilk doktora derecesiyle Harvard Üniversitesinden doktorasını aldı.

1943 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine "ilmi yardımcı" tayin edildi. 1946 öğretim yılı sonlarında aynı fakültenin Felsefe bölümüne Bilim Tarihi doçenti olarak atandı. 1952 yılında profesörlüğe, 1959 yılında ise ordinaryüs profesörlüğüne yükseltildi. 1974 yılında aynı fakültenin Felsefe Bölümü başkanlığına seçildi ve bu görevi emekli olduğu 1983 yılına kadar devam etti.

1947 yılında Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine, 1957 yılında Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi Muhabir üyeliğine, 1961 yılında asli üyeliğine ve 1962 yılında üç yıllık bir süre için bu akademinin as başkanlığına seçildi. Türk Kütüphaneciler Derneğinin şeref üyesi olup, 1982 yılı yıllık toplantısında Unesco Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

1973 yılında Polonya'nın Ankara Büyükelçisi tarafından kendisine Kopernik'in doğumunun beşyüzüncü yıldönümü vesilesiyle bir Kopernik madalyası verildi. 1977 yılı içinde Tübitak'ın hizmet ödülüne layık görüldü. 1980 yılında Unesco'nun Paris'deki Genel Merkezince Orta Asya uygarlıkları üzerinde hazırlanması kararlaştırılan altı ya da yedi ciltlik bir yapıtın planlanıp yazdırılması işinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kurulan on sekiz kişilik uluslararası editörler komitesine üye seçildi. 1981 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü tarafından bir onur beratıyla taltif edildi.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezinde başkanlık yapan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanmış yüzden fazla eseri vardır.

Dizisi: Çağdaş Türk Yazarları
Türü: :Akademik / bilim Tarihi
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
Basım Tarihi: Ağustos 1989
Sayfa Sayısı: 248
Kitap Boyutları: 13,5 x 19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-273-0
Barkod No: 9789755202730
Etiket Fiyatı:  35 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!