Siyaset, ekonomi ve toplum üzerine 3. uluslar arası mavi karadeniz kongresi: uyuşmazlık çözümü, işbirliği ve demokratikleşme

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, İŞBİRLİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME
Konferans Bildirileri Tam Metinleri
15-17 Ekim 2012 (Sakarya Üniversitesi / Adapazarı)

EDİTÖRLER / Yıldırım TURAN - Alâeddin YALÇINKAYA - Ertan EFEGİL
YARDIMCI EDİTÖRLER / Fahriye KESKİN - İdris TURAN


Taşıdığı tüm siyasi ve ekonomik potansiyele rağmen, Karadeniz havzası uluslararası ilişkiler yazınında ve bölge ülkelerinin dış politika yönelimlerinde ikincil bir konumda kalmıştır. Hâkim yaklaşım bölgeyi ulaştırma ve enerji taşımacılığı için gerekli bir coğrafi mekâna indirgemekte veya havzayı farklı jeo-stratejik güçlerin karşı karşıya geldiği bir çatışma alanı ya da bir tampon bölgeden ibaret görmektedir. Çoğu bölge ülkesi için Karadeniz havzası birincil jeo-politik çıkar alanlarındaki güç pozisyonlarını geliştirmek veya önemlerini arttırmak için araçsallaştırdıkları ikincil bir bölgedir. Ancak daha barışçı, müreffeh ve istikrarlı bir Karadeniz havzasının kurulabilmesi için bölgeyi merkez alan ve bölgenin sorunlarını çözmeyi hedefleyen yeni kurumsallaşmaların oluşturulması ve geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bu kurumsallaşmaların oluşturulması ise maddi ve düşünsel akışların bölge ölçeğinde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 
“Siyaset, Ekonomi ve Toplum: Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” başlıklı 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi’nde sunulan çalışmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile oluşturulmuştur. Farklı ülkelerden alanlarında uzman akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılar “Dış Politika,” “Hukuki Sorunlar ve Etnik Çatışmalar,” “Avrupa Birliği: Politikalar ve Yaklaşımlar,” “Enerji ve Boru Hatları,” “Yerel Yönetimler: Sorunlar ve Reformlar,” ve “Ekonomi ve İç Siyaset” alt-başlıklarını içeren geniş bir düşünsel-akademik yelpazede bölgenin sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymaya çalışmışlardır.

Türü: :Akademik İnceleme/ Derleme
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
Basım Tarihi: Ağustos 2013
Sayfa Sayısı: 350
Kitap Boyutları: 16x 24cm
ISBN No: 978-975-520-230-3
Barkod No: 9789755202303
Etiket Fiyatı:  53 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!