Kobilere yeni yaklaşımlar -mikro işletmeler- (kuruluş-yönetim-teşvikler)

1923 İzmir İktisat Kongresinde “Türk insanını girişimci yapmak” şeklinde belirlenmiş bulunan stratejik hedef henüz arzu edilen manada gerçekleştirilememiş olması nedeni ile hem günümüzde hem de geleceğe yönelik olarak cumhuriyetin yüzüncü yılına tekabül eden 2023 yılı hedefleri bakımından güncelliğini korumaktadır. Benzersiz küresel bir iktisâdi entegrasyon olan Avrupa Birliği ve OECD tarafından 2000 yılında Bologna Şartları olarak kabul edilen “Yerelleşme – Kümeleşme – Küreselleşme” kavramları ile KOBİ’lere yeni yaklaşım perspektifinin çerçevesi belirlenmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği Her iktisâdi faaliyet birimi girişimdir şeklindeki yalınlaştırılmış tanımı ile çok güçlü bir Mikro Girişim potansiyeline sahip beşeri insan kaynaklarının önemini ve rolünü gündemin en önemli konusu haline getirmiştir. Ancak benimsenen maliye politikaları kapsamındaki malî teşvikler ve diğer uygun alt yapı kaynakları ile anlaşılır ve toplumsal insan eyleminin merkezi amaçları arasına, yerleştirilebilmesi halinde bu hedeflere ulaşılabilmesi mümkündür. Bu çalışma kapsamında yaklaşık bir asırdan beri kuvvetle arzu edilen dinamik ve yenilikçi Girişimci olabilmek büyük hedefine, ulaşılması hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek sürece pozitif katkılar sunabilmek amaçlanmaktadır.

Yeni yaklaşım ile genel olarak KOBİ’ler kümesi ve mikro girişimler nicel ve nitel özellikleri ile birlikte mevcut yanılgılı tahminlerin ötesindeki küresel ve yerel boyutlarıyla irdelenmektedir. Bu kümenin bilimsel ve bütünlüklü analizi ve kavranışı ile doğru sonuçlara ulaşılması ve etkin ekonomik-politik tedbirlerin alınması mümkün olabilecektir.

MİKOBİ’ler küresel ve ulusal sosyo-ekonominin en dinamik kümelerinden biridir. Son 50 yıl içinde önemli ve etkin rolleri anlaşılmaya başlayan MİKOBİ’ler, bugün “Ekonominin temel taşı, can damarı, lokomotifi” olarak tüm dünyanın gündeminde bulunmaktadır. Değerli MİKOBİ dostu, yenilikçi, girişimci vizyon sahibi akademisyenimiz, çalışkan öğrencimiz ve yaratıcı hocamız Dr. Osman Sirkeci, hızla globalleşen dünyamızın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve yeni açılımlarla ilgili bıkmadan, usanmadan ve ısrarla, özellikle de KOBİ'lerle ilgili farkındalık oluşturan bilimsel-pratik çalışmalarını elinizdeki bu eserle tüm okurlarıyla paylaşmaktadır.

Her dönem ve sistemde büyük, güçlü kurum ve kuruluşlar sorunların üstesinden gelebilmektedirler. Ekonomik sorunlar karşısında olduğu gibi yeni açılımlara uyum sağlama konusunda da zorlanan genelde KOBİLER olmaktadır.

Sosyo-ekonomik kalkınma, istihdam ve toplumsal refahın arttırılmasına sağlanan katkılar, ortaya çıkan vergi kaybı ve maliyetlerden yüksek olduğu sürece mali teşvik sisteminin etkinleştirilip efektif kılınarak devam ettirilmesi ile ancak toplumsal sözleşmenin ve bu toplumsal ihtiyacın ürünü olan devletin asli görevini yerine getirebilmesi sağlanmış olacaktır. 

Efektif ve toplumsal perspektifli teşvik stratejileri ve politikaları ile piyasa ekonomisinde eşitsiz rekabet ve haksız rekabetin neden olduğu aksaklıklar nispeten giderilebilecek, optimal kaynak kullanımı ve dağılımı hedeflerine yaklaşılmış olacaktır. 

Piyasa ekonomisinin mevcut küresel koşulları ve sorunları kendine özgü değişim süreci içerisinde dönüşüm tedbirlerinin ve çözümlerinin gerektirdiği vizyona uygun düşen destek stratejileri ve planları ile asırlık 2023 yılı hedeflerine ulaşmak mümkün olabilecektir

Dr. Osman Sirkeci bu gerçekten hareketle 35 senedir KOBİLER'le ilgili yürüttüğü çalışmaları ve AB’nin son yıllardaki KOBİLER'le ilgili hazırladığı taslakları çok yakından takip ederek yürüttüğü çalışmalarını Almanya, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde katıldığı birçok konferans, seminer ve toplantılarda KOBİ'lerin ve diğer bilgi kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.


Dizisi: Siyaset Sosyoloji Dizisi
Türü: Ekonomi
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo Cremy
Basım Tarihi: Mayıs 2013
Sayfa Sayısı: 256
Kitap Boyutları: 14 x 21 cm
ISBN No: 978-975-520-281-5
Barkod No: 9789755202815
Etiket Fiyatı:  62.- TL
e-kitap Fiyatı: 27.- TL

Dr. Osman SİRKECİ, 21 Ocak 1959 yılında İzmir’in Bulgurca Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde, Lise ve Üniversiteyi İzmir’de bitirdi. 20 yıl aradan sonra yarım kalmış uhdesi olan Yüksek Lisansını Almanya’da tamamladı. 2011 yılında Dokuz Eylül üniversitesinde Maliye Doktora derecesini aldı.

Almanya’nın Köln kentinde mali danışmanlık yapan Birsel Sirkeci ile 1982 yılında evlendi. İki kızından biri tıp fakültesinde okumakta diğeri Vergi Uzmanlığı Master derecesi ile mali danışmanlık ve akademisyenlik yapmaktadır. 

Çocukluğundaki çiftçilik yaşamından sonra gençlik yıllarında kısa bir süre küçük esnaflık yaptı. Cumaovası Esnaf Odası, İzmir Ziraat odası İstanbul Havayolları gibi kuruluşlarda muhasebeci olarak çalıştı. Textilbank Almanya Temsilciliği, CB-Bank Köln ve Düisburg Şube ortak-müdürlüklerinde bulundu.

Türk İşadamları Avrupa Federasyonu Başkanvekili olarak çalıştı. Mali Müşavirlik, Girişim Danışmanlığı mesleğinde hem Almanya’da hem de Türkiye’de farkındalık yaratan, genç girişimcilerin motivasyon kaynağı ve kılavuzu olma vizyonu ve misyonu ile 35 yıllık tecrübesini sınır tanımadan paylaşmaktadır.

İİBF Dekan Yardımcısı olarak yenilikçi, yaratıcı, girişimci akademisyenlik yaşamını Avrasya Üniversitesini, Harvard-Oxford-Alman Modellerinin bir sentezi olan AVRASYA EKOLÜ ile küresel paydaşlarının öncüsü olma seviyesine taşıma hedefi ile sürdürmektedir.

Dünya Muhasebe tarihi, Girişimci Yaşam ve düşünüş tarzı üzerine uluslararası bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilikçi X Girişimci Y konulu kurumsal konferanslarını sürdürmektedir. Özeleştirel, Yenilikçi, Yaratıcı Ve Girişimci Avrasya Ekolü modeliyle Öğrencilerinin dikkatli bir öğrencisidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!