4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Siyaset, Ekonomi Ve Toplum

“Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler”

Kongre Bildirileri Tam Metinleri

Taşıdığı tüm siyasi ve ekonomik potansiyele rağmen, Karadeniz havzası uluslararası ilişkiler yazınında ve bölge ülkelerinin dış politika yönelimlerinde ikincil bir konumda kalmıştır. Hâkim yaklaşım bölgeyi ulaştırma ve enerji taşımacılığı için gerekli bir coğrafi mekâna indirgemekte veya havzayı farklı jeo-stratejik güçlerin karşı karşıya geldiği bir çatışma alanı ya da bir tampon bölgeden ibaret görmektedir. Çoğu bölge ülkesi için Karadeniz havzası birincil jeo-politik çıkar alanlarındaki güç pozisyonlarını geliştirmek veya önemlerini arttırmak için araçsallaştırdıkları ikincil bir bölgedir. Ancak daha barışçı, müreffeh ve istikrarlı bir Karadeniz havzasının kurulabilmesi için bölgeyi merkez alan ve bölgenin sorunlarını çözmeyi hedefleyen yeni kurumsallaşmaların oluşturulması ve geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bu kurumsallaşmaların oluşturulması ise maddi ve düşünsel akışların bölge ölçeğinde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

Bu kitap, söz konusu yeniden düzenlemeye zemin oluşturacak bir düşünsel ve akademik çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Kitaptaki metinler, 24-27 Kasım 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen “Siyaset, Ekonomi ve Toplum: Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” başlıklı 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi’nde sunulan çalışmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile oluşturulmuştur. Farklı ülkelerden alanlarında uzman akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılar “Dış Politika,” “Hukuki Sorunlar ve Etnik Çatışmalar,” “Avrupa Birliği: Politikalar ve Yaklaşımlar,” “Enerji ve Boru Hatları,” “Yerel Yönetimler: Sorunlar ve Reformlar,” ve “Ekonomi ve İç Siyaset” alt-başlıklarını içeren geniş bir düşünsel-akademik yelpazede bölgenin sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymaya çalışmışlardır.

Kitapta makaleleri yer alan yazarlar ise; Ivo Hristov, Elhan Mehtiyev, Şükrü Server Aya, Elif Hatun Kılıçbeyli, Hakan Arıdemir, Volkan Kalender, Mesut Idriz - Muhamed Ali, Göktürk Tüysüzoğlu, Samadov Farid Ramiz, Abdurrahmanova Irada Hamid, Alaeddin Yalçınkaya, Ümit Yalım, Yusuf Ziya Bölükbaşı, Yavuz Cankara, Bakhtiyar Aslanov, Erdal Düzdaban, Tatiana Budeci, Osman Güdü, Çiğdem Üstün, Gonca Oğuz Gök, Emel Parlar Dal, Halil Erdemir, Hatice P. Erdemir, Murat Ercan, Gökberk Yücel, Plamen Dimitrov, Ariz Huseynov, Ana Vasilache, Ömer Faruk Gençkaya, Juliana Hadjitchoneva, Tinatin Kldiashvili, Ana Gorgodze, Arif Darmawan, Petek Özsoy, Shoirakhon Nurdinova, Kürşat Çapraz, Şamsi Verdiyev. 

Dizisi: Siyaset / Sosyoloji
Türü: : Akademik Kongre Bildirileri
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: 1. Hamur 80 gr.
Basım Tarihi: Mayıs 2015
Sayfa Sayısı: 546
Kitap Boyutları: 14 x 21 cm
ISBN No: 978-975-520-312-6
Barkod No: 9789755203126
Etiket Fiyatı:  80 TL
e-kitap: 23 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!