Dil ve Toplum

Dil ile toplum ilişkisi üzerinde 18., 19. yüzyıllardan bu yana durulmaktadır. Daha o yüzyıllarda devlet adamı, düşünür ve dilci olan W. von Humboldt (1767-1835), dilin gelişmesini toplumda olan değişmeler, kültür ve düşünce alanındaki gelişmelerle açıklamaktadır. Toplumda olan değişmeler ise tek yönde olmaz. Toplumun bütün dalları birbirine bağlıdır. Bir yönde olan değişmeler, öteki yönleri de etkiler. Bir başka deyişle “toplumun bütün dalları birbirine bağlı olarak değişir” (AKARSU, 1955:85). Cumhuriyet döneminde Türkiye'de toplum yapısındaki değişmeleri eğitim düzenindeki, yazıdaki, kılık kıyafetteki daha pek çok değişikliğin izlemesi de toplum dallarının tek yönde değişmediğini kanıtlamaktadır. Son yıllarda da Türkiye’de tek bir alanda değil pek çok alanda birden olan değişiklikler dile yansımıştır. Dışa açılmak, özelleştirmek, kamu ortaklığı, toplu konut, kesin dönüş, tam üyelik, vergi iadesi, sivilleştirmek, çocuk mahkemeleri, serbest kur, piyasa ekonomisi, hayali ihracat, paralı askerlik, hazır kahve vb. daha nice söz öbekleri toplumsal yapının çeşitli dallarıyla birlikte değişmesine tanıktır. Toplumsal alandaki her şey dilde de anlatım bulduğu için onu sürekli değişken kılmaktadır. Sözün kısası, “evrende değişmeyen tek şey her şeyin değiştiğidir” kuralı toplum ve dil ilişkisinde de geçerliliğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Kâmile İMER, 1946" da Salihli' de doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1967). 1967-1971 yılları arasında TRT Ankara Radyosunda çalıştı. 1971 -1977 yıllarında Ankara Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Kursu Müdürlüğünde yabancı dil olarak Türkçe dersi verdi. 1974'de dilbilim alanında yaptığı doktora çalışmasını tamamladı. 1977 yılından bu yana Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, önce Türk Dili Kürsüsünde, 1982'den sonra Dilbilim Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta. 1979-1980 öğretim yılında Avusturya hükümetinin burslusu olarak Viyana Üniversitesinde alanıyla ilgili olarak araştırmalar yaptı. 1985 yılında dilbilim doçenti oldu. "Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi" (1976) ve "Türkiye Türkçesinde Kökler" (1976) adlı iki kitabı ile çeşitli dergilerde ve kitaplarda 25'i aşkın makalesi yayınlandı. Bu kitabında toplumdilbilim (sociolinguistics) alanını tanıtıp, toplum ve dil arasındaki eşdeğişirliği Türkçeye dayanarak açıklamaktadır.

 Dizisi: Çağdaş Türk Yazarları
Türü: dilbilim
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
Basım Tarihi: Temmuz 1990
Sayfa Sayısı: 192
Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm
ISBN No: 978-975-520-014-2
Barkod No: 9789755200142
Etiket Fiyatı: 37 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!