Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi

Terör örgütleri ve terörizm, tarih boyunca her zaman var olagelmiştir. Çünkü gerçek ve/veya algısal olarak ayrımcılığa uğradığını, haklarının gasp edildiğini ve göreceli mahrumiyet yaşadığını belirten/iddia eden bireyler veya gruplar, amaçlarını hayata geçirmek için terörizme başvurmuşlardır ve halen daha başvurmaktadırlar. Ancak terör örgütünün yapısına, ideolojisine ve hedeflerine bağlı olarak, kimi örgüt, amaçlarını gerçekleştirebilmiş; kimisi ise, başarılı olamamıştır. 

Günümüzdeki terör örgütlerine ve terörizme bakınca, eskiye nazaran daha karmaşık, daha görünmez, daha kapsama alanı geniş ve daha ölümcül olduklarını görmekteyiz.

Günümüzde erkekler kadar, kadınlar da, terör örgütlerinde aktif görevler almaktadır. Lojistik destek, istihbarat, mühimmat taşıma, eğitmenlik gibi görevlerin yanı sıra, kadınların en ölümcül görevi, intihar eylemleridir. Erkeklere nazaran, bu tür eylemleri gerçekleştirmekte daha başarılı olan kadınlar, terör örgütleri adına ciddi sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Mevcut terör örgütleri, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösterebilmektedir. Birbirleriyle kolayca iletişim kurabilmekte, birbirlerine ideolojik ve askeri eğitim yardımı sunabilmekte ve örgütsel yapıları bakımından çok daha karmaşık ilişkiler ağı oluşturabilmektedir. O nedenle, daha görünmez olabilmektedirler. Kolayca karanlık/yasadışı internet üzerinden haberleşen teröristler, eylemlerini büyük bir gizlilikle yapabilmektedir. Uyuyan hücreler veya Batı’daki Yalnız Kurtlar, beklenilmeyen bir anda ortaya çıkabilmektedir.

Son yıllarda belirgin olarak görülmeye başlayan yabancı savaşçılar konusu da, ayrı bir gündem maddesidir. Doğrudan mahrumiyetlere maruz kalmayan, çatışma bölgesinde yaşamayan bireyler, görsel ve yazılı materyallerin yardımıyla, uzaktan empati/duygudaşlık kurarak, radikal ideolojik anlayışı benimsemekte ve başkaları için (Yaratıcının rızası için – kendi ifadesiyle) canını feda etmek üzere çatışma bölgelerine gitmektedir. Bilindiği üzere, yüz binlerce insan, bu şekilde Bosna, Irak, Suriye ve Afganistan gibi bölgelere gitmiştir ve halen daha gitmektedir. 

Bu örgütlerin ideolojisi nedir? Dini öğretileri nasıl kullanmaktadır? Cihad anlayışları nedir? İntihar eylemlerine neden başvurulmaktadır? İntihar eylemcisi nasıl bu eylem için ikna edilmektedir? İslam, bu tür eylemlere onay vermekte midir? Kadınların bu örgütlerdeki rolü nedir? Yabancıların durumu nedir? İnternet ortamından nasıl faydalanmaktadırlar? Terör örgütü mensubunu bu tür eylemlere iten nedenler nelerdir? gibi birçok soruya, bu kitapta cevaplar aranmaktadır.


İÇİNDEKİLER

– Dini Söyleme Dayalı Terör Örgütlerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması / Pınar ÖZDEN CANKARA

– Dini Şiddeti Savunan Örgütlerin Düşünce Yapısı / Ramazan BİÇER

– Dini Söyleme Dayalı Terör Örgütleri: İdeoloji, Strateji ve Eleştiriler / Zehra KORKMAZ KÖKDERE  & Murat ÇEMREK

– Radikalizm ve Radikalleşme Davranışlarını Anlama Rehberi: Kavramlar ve Modeller / Bezen Balamir COŞKUN

– Radikalizm ve Kinetik olmayan Mücadele Yöntemleri: Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan Örnekleri / M. Cüneyt ÖZŞAHİN & Hakan KIYICI

– Şehitlik Eylemlerine veya İntihar Terörizmine Genel Bakış / Sezai ÖZÇELİK & Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

– Online Propaganda ve Terörizm: IŞİD’in Çevrimiçi Görünürlülüğü /Göktuğ SÖNMEZ

– Radikal Terör Örgütlerinde Kadın Teröristler / Fatma Anıl ÖZTOP

– Batı Dünyasında Terör Eylemleri, Bireylerin Terör Örgütlerine Katılımı ve Yalnız Kurtlar / Buket ÖNAL

– İslam Toplumlarının Radikal Dini Örgütlere Bakışı / Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU

–Türkiye’de İslami Gruplar ve Radikal İslami Örgütlere Yönelik Görüşleri / Ertan EFEGİL, Osman ÖZKUL, Rıdvan KALAYCI

– Bir Dış Politika Aracı Olarak Mezhep: İran-Suudi Arabistan Örneği Bakışı / Hazar VURAL JANE

Dizisi: Çağdaş Türk Yazarları
Türü: Siyaset-Sosyoloji
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
2.Basım Tarihi: Kasım 2020
Sayfa Sayısı: 360
Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm
ISBN No: 978-975-520-345-7
Barkod No: 9789755203457

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!