Dış Politikada Kültür Olgusu(Kuzey Irak ve Suriye İç Savaşı)

Kültür ve dış politika üzerine çalışan en önemli akademisyenlerden biri olan Hudson; yeni dönem çalışmalarının, genel itibari ile kültür olgusu üzerine odaklandığından bahsetmektedir. O’na göre, yukarıda da ifade edildiği üzere, Soğuk Savaş döneminde etkili olan Rasyonel yaklaşımlar hem Soğuk Savaşın bitişini, hem de yeni dönemin kendisini açıklamakta başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın etkisi ile dış politika ve Uluslararası İlişkiler alanındaki birçok çalışmada, kültür konusuna odaklanıldığı görülmektedir. Çünkü dış politika ve güvenlik çalışmalarında karşılaşılan Çin Halk Cumhuriyeti’nin yükselişi, ABD’de yükselen Muhafazakârlık ve Küreselleşme-karşıtı gruplar, terörizm tehditleri gibi konuların anlaşılma gayesi kültür olgusunun çalışmalara dâhil edilmesini elzem kılmıştır. Bu doğrultuda, kültür olgusunun dış politika üzerindeki etkisinin dikkatli şekilde incelenme gerekliliği fark edilmiştir. 

Yeni döneme damgasını vuran önemli çalışmalarda, kültür olgusunun etkin bir yere sahip olduğu görülmektedir. Kymlicka’nın 1995‘te yazmış olduğu “Çokkültürlülük” isimli eseri, yine aynı yıl yayımlanan Fukuyama’nın “Post-Modern Toplumlarda Milliyetçilik” adlı çalışması, yeni dönem çalışmalarda, Soğuk Savaş döneminden farklı konuların odağa alınacağının habercisi olmuştur. Artık, etnik köken, milliyetçilik, yurttaşlık hakları, azınlıklar ve din gibi kültür ve toplum temelli yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığı görülmektedir . 

Dizisi: Çağdaş Türk Yazarları
Türü: Siyaset-Sosyoloji
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
Basım Tarihi: Kasım 2020
Sayfa Sayısı: 244
Kitap Boyutları: 13,5x 20,5 cm
ISBN No: 978-975-520-358-4
Barkod No: 9789755203584

Gündoğan Yayınları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın belirttiği tanıma göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir.

Kütüphane Katalog bilgisi

Bayar, Murat.

Dış politikada kültür olgusu : Kuzey Irak ve Suriye iç savaşı 2005-2012 / Murat Bayar.--1. Baskı. --İstanbul : Gündoğan Yayınları, 2020.

244sayfa : şekil, tablo ; 21 cm. -- (Gündoğan Yayınları ; 20.374. Siyaset / Sosyoloji Dizisi ;03.173)

ISBN : 978-975-520-358-4

Kaynakça: sayfa 213-233.

1.Dış politka. 2. Uluslararası ilişkiler. 3. Türkiye -- Dış İlişkiler -- Suriye. I. Eser adı. II. Dizi.

DR603/B39 2020 956.104/BAY 2020


Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!