Osmanlı Hukuku-Makaleler-

Bu kitapta yer verilen makaleler 1997-2007 yılları arasında on yıllık bir zaman diliminde çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmışlardır. XVI. asırdan başlayarak XX. asra kadar yayılan geniş bir zaman diliminde cereyan eden hadiseler ve müesseselere dair bu yazıları, burada tekrar bir araya getirip yayınlama ihtiyacı, Osmanlı Hukuku üzerinde gitgide daha fazla araştırmanın yapıldığını müşahede etmiş olmamız ve bu sebeple bu araştırmaları yapan ve yapacak olanlara onları toplu olarak sunarak işlerine bir parça yardımcı olma isteğimizle ilgilidir. Memleketimizin neredeyse en ücra bucaklarına kadar yayılmış bulunan “üniversitelerimiz”in kahir ekseriyetinde kütüphane imkanlarının kıtlığı nazar-ı dikkate alınırsa, zikredilen “yardım”ın değeri daha iyi takdir edilecektir. Bir kitapta toplayışın bir diğer saiki de genellikle Osmanlı mahkeme kayıtları, başka bir deyişle Şer‘iyye Sicilleri kullanılarak yazılan bu makalelerin zamana dayanıklı olduğuna inanmamızdır. Böylece hem uzmanları hem de Osmanlı Hukukuna veya umumi olarak Osmanlı tarihine ilgi duyan meraklıları, hem de Hukuk Fakültelerimizin Türk Hukuk Tarihi dersini okuyan talebeleri/öğrencileri, hem birbiriyle ilgili hem de ilgisiz ancak ilginç olduğuna inandığımız sekiz makaleyi toplu olarak okuma fırsatını bularak Osmanlı Hukuku hakkında bazı kanatlere ulaşacaklardır. Kitaptaki makaleler farklı tarihlere yayıldığı gibi farklı sahalara da yayılmışlardır. Burada kredi münasebetlerinden Türk Hukuk Tarihi araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede para vakıfları, sosyal ve hukuki hayat, hasta ve hekim ilişkileri, deniz taşımacılığı ve onda başvurulan taşıma usulleri, çevreyi temiz tutma kararlılığı ve bunu gerçekleştirme için getirilen ağır yaptırımlar, Tanzimattan sonraki büyük reform döneminde Fransız örneği üzerinden kurulan devlet kurulu - Şura-yı Devlet çeşitli cepheleriyle inceleme konusu yapılmıştır.

Dizisi: Çağdaş Dünya Yazarları
Türü: Araştırma-İnceleme
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: enzo cremy 
Basım Tarihi: Mayıs 2012
Sayfa Sayısı: 286
Kitap Boyutları: 13,5 x 19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-226-6
Barkod No: 9789755202266
Etiket Fiyatı:  43.- TL
e-kitap Fiyatı: 19.- TL


Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ: (1959 güzü, Trabzon, Akçaabat’ın Kuruçam köyü). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu (1980-1984). İngiltere’de Birmingham ve Londra’da bir yıl (1988-89), Mısır’da Kahire’de (1992) 10 aya yakın bir süre araştırmalarda bulundu.
14 Haziran 2004 - 3 Ağustos 2007 tarihleri arasında Azerbaycan’da Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak çalıştı. 30.12.2008 tarihinde profesörlük kadrosuna atandı.
Akademik hayata Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlayan Gedikli halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi ile Roma Hukuku anabilim dalı başkanlığını sürdürmektedir. Ayrıca Beykent ve Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültelerinde de ders vermektedir. 

Yom Türk Dünyası Kültür Dergisi (İstanbul) sahibi ve yayın kurulu üyesi, Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi (İstanbul) ve Türkeli Dergisi (Bakü) yayın kurulu üyesidir.

Eserleri
1. Osmanlı Şirket Kültürü XVI.-XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması, İz Yayıncılık, İstanbul 1998, 296 s. (Doktora tezinin basılı halidir.) 2. İstanbul Su Külliyatı, İstanbul Şer'iyye Sicilleri, Ma-i Leziz Defterleri (1813-1817), Cilt: 7, Haz.: Ahmet Tabakoğlu (Prof. Dr.), Ahmet Kal'a (Doç. Dr.), Salih Aynural (Prof. Dr.), İsmail Kara (Doç. Dr.), Fethi Gedikli (Doç. Dr.), Eyüp Sabri Kal'a (Dr.), Cengiz Şeker, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, 2000, xxv+379 s. 3. 
Külliyât-ı Kavânin Tarih-i Fihrist, XXX. Dizi - Sayı 5, 5a 2006, KARAKOÇ Sarkis,Haz.: M. Akif AYDIN, Fethi GEDİKLİ, Mehmet AKMAN, Ekrem B. EKİNCİ, M. Macit KENANOĞLU. Eserin c. II, s. 588-799 Fethi Gedikli tarafından hazırlanmıştır. 4. Sura-yı Devlet, Belgeler, Biyografik Bilgiler ve Örnek Kararlarıyla, Öncü Kitap, Ankara 2008, 302 s. 5. Akçaabat Yazıları I ve II, Yedirenk, İstanbul 2003 ve 2010. 6. Nuri Paşa, Qafqaz-İslam Ordusu ve Baxtiyar İsmailli Türkcanlı, Yom Yayınları, Bakü 2007, 300 s., 7. Akçaabat Yazıları II, Yedirenk, 2010, 288 s., 8. Galata Kadılığı 20 Numaralı Şer‘iye Sicili, (ortak çalışma), 9. Galata Kadılığı 5 Numaralı Şer‘iye Sicili, (ortak çalışma), 10. Galata Kadılığı 32 Numaralı Şer‘iye Sicili, (ortak çalışma), 11. KÂTİBİADLLERE MAHSUS SAKK Osmanlı Dönemi Noterlik İşlem Formülleri Tarihçe, Okuma Parçaları ve Mevzuat, TNB, Ankara, 2012 (basılacak)

Çevirileri
1. Tarihi ve Sosyal Bağlamı İçinde İslâm Hukuku (Der. Aziz el-Azme, İz Yayıncılık, İstanbul 1992).2. Macid Hadduri, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2000, 310 s.; 3. Mehrzad Boroujerdi, İran Entelektüelleri ve Batı Yerliciliğin Istıraplı Zaferi, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001, 311 s.

Yayına Hazırlama
Hukuk ve Devlet felsefeleri ile Hukuk Doğmatiği Açılarından Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Olgusunun Değerlendirilmesi, Argumentum Aylık Hukuk Dergisi, (özel sayı), yıl 3, Sayı 36-41.

Katkıda Bulunduğu Kitaplar
Türk Tarihi ve Kültürü, haz. Cemil Öztürk, Pegema Yayıncılık, Ankara, 3.b. 496 s.


Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!