Seçkinler ve Toplum

Topluluğun üstün bireylerden oluşan bir küme tarafından yönetilmesi düşüncesi, Platon'un düşün yapısında, daha da çok eski Hint toplumunu düzenleyen Brahmancı kast öğretilerinde belirgin biçimde yer almaktadır. Bir başka ve toplumsal kuramlar üzerinde önemli bir etkisi olan biçimde, birçok dinsel itikatlar, ‘Tanrı'nın seçtiği’yle bir seçkin kavramını dile getirmişlerdir.

Pareto, ‘seçkin’ deyimini iki farklı şekilde tanımlamıştır. İşe çok genel bir tanımla başlıyordu: "her insan faaliyeti dalında her biri bireye, aynı okul sınavlarında çeşitli konularda verilen notlara benzer bir biçimde, kapasitesinin bir göstergesi olarak bir endeks verildiğini varsayalım. Sözgelimi, en üstün hukukçu tipine 10 verilsin. Müşteri bulamayan hukukçuya 1 verilsin -tepeden tırnağa salak olan da sıfırı hak etsin-. Milyonlar kazanmış bir insana -dürüst ya da dürüst olmayan yollara başvurmuş olması önemli değil- 10 verelim. Binlerce lira kazanmış olana 6 verelim; yoksullar evine düşmemeyi ancak başarana 1, yoksullar evine düşene ise O... Tüm insansal faaliyet dalları içini aynı şekilde... Böylece kendi faaliyet dallarında yüksek endekslere sahip olan insanlardan bir sınıf oluşturalım ve bu sınıfa seçkinler (elit) adını verelim. " ( V. Pareto, The Mind and Society, III, ss. 1422-3.)

Çeviren: Prof. Dr. Erol Mutlu
Dizisi: Siyaset bilimi dizisi
Türü: Siyaset, Sosyoloji
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: 2. hamur
Basım Tarihi: Eylül 1996
Sayfa Sayısı: 174
Kitap Boyutları: 13,5x19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-016-3
Barkod No: 9789755200163
Etiket Fiyatı:  32.- TL
e-kitap Fiyatı: 10.- TL

Seçkinler Üzerine Genel Çalışmalar
ARON, RAYMOND, ‘Social Structure and the Ruling Class’ British Journal of Sociology, I (1), March, 1950, ss. 1-16 ve I (2), June, 1950, ss. 126-43. 
ARON, RAYMOND, ‘Classe sociale, classe politique, classe di rigeante’, European Journal of Sociology, I (2), 1960, ss. 260-81. 
BORKENAU, FRANZ, Pareto (London, Chapman & Hall, 1936) 
BURNHAM, JAMES, The Machiavellians: Defenders of Freedom (London, Putnam & Co., 1943). 
CLIFFORD - VAUGHAN, MICHALINA, ‘Some French Con cepts of Elites”’, British Journal of Sociology, XI, (4) Decem ber, 1960, ss. 319-31. 
COLE, G.D.H., Studies in Class Structure (London, Ro utledge & Kegan paul, 1955), Bölüm V, ‘Elites in British Society.’DREITZEL, HANS P., Elitebegriff und Sozialstruktur (Stuttgart, Ferdinand Enke, 1962). 
GINSBERG, M. ‘The Sociology of Pareto’, Reason and Un reason in Society (London, Longmans, Green & Co., 1947)’da
JAEGGI, URS, Die gesellschaftliche Elite: Eine Studie zum Problem der sozialen Macht (Bern, Paul Haupt, 1960). 
LASSWELL, HAROLD D., LERNER, DANIEL, and ROTH WELL, C. EASTON, The Comparative Study of Elites (Ho over Institute Studies, Series B: Elites, No 1, Standford, 1952). 
MEISEL, JAMES H, The Myth of the Ruling Class: Ga etano Mosca and the Elite (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1958) [Mosca’nın yazılarının bir kaynakçası var.] 
MILLS, C. WRIGHT, The Power Elite (New York, Oxford Universtiy Press, 1956) 
MOSCA, GAETANO, The Ruling Class (New York, McGraw-Hill, 1939). 
NADEL, S.F. ‘The Concept of Social Elites’ International Social Science Bulletin, VIII (3), 1956, ss. 413-24. 
OSSOWSKI, STANISLAW, Class Structure in the Social Consciousness (London Routledge & Kegan Paul, 1963). PARETO, VILFREDO, Les système socialistes (Paris, Marcel Giard, 1902). PARETO, VILFREDO, The Mind and Society (4 cilt Lon don, Jonathan Cape, 1935) [Trattato di Sociologia Genera le, 1915-19’un İngilizce çevirisi.] 
SCHUMPETER, J.A., Imperialism and Social Classes (Oxford, Basil Blackwell, 1951) SERENO, RENZO, ‘The Anti-Aristotelianism of Gaetano Mosca and its Fate’, Ethics, XLVIII (4), July, 1938

Siyasal Seçkinler 
GUTTSMAN, W.L., The Britsh Political Elite (London, Mac-Gibbon & Kee, 1963). 
MCKENZIE, R.T., British Political Parties (London, He inemann, 2. bası 1963). 
MARVICK, DWAINE (der.) Political Decision Maker (Glencoe, The Free Press, 1961). [Giriş’te güncel araştırmalarla ilgili geniş bilgi var.] 
MATTHEWS, D.R., The Social Background of Political Decision-Makers (New York, Doubleday, 1954). 
MICHELS, ROBERT, Political Parties (Glencoe, The Free Press, 1949), [Aslı: Zür Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 2. basım, Leipzig, 1925]. 
OSTROGORSKI, M., Democrarcy and the Organization of Political Parties (2 Cilt London, Macmillan, 1908) [La dé mocratie et l’organisation des partis politiques’in ing. çev. pari, 1903]. 
RUNCIMAN, W. G. Social Science and Political Theory (Cambridge, Cambridge University Press, 1963) Bölüm IV, ‘Elites and Oligarchies’

Aydınlar 
ARON, RAYMOND, The Opium of the Intellectuals (London, Secker & Warburg, 1957). 
BENDA, JULIEN, La trahison des clercs (Paris, Grasset, 1927). 
BODIN, LOUIS, Les Intellectuels (Paris, Presses Universi taires de France, 1962). (Çeviri, Gündoğan Yayınları tarafından yayınlandı)
DE HUSZAR, GEORGE B., The Intellectuals: A Contro versial Portrait (Glencoe, The Free Press, 1960).
GRAMSCI, ANTONIO, Gli intellettuali e l’organizzazi one della cultura (Milan, Eianudi, 1955). 
LE GOFF, JACQUES, Les intellectuels au Moyen Age (Paris, Editions du Seuil, 1957). 
LIPSET, S.M., Political Man (London, Heinemann, 1960), Bölüm X, ‘American Intellectuals: Their politics ve Status’. 
MANNHEIM, KARL, Ideology and Utopia (London, Kegan Paul, 1936) Bölüm III, kısım 4, ‘The sociological problem of the “intelligentsia”. 
MANNHEIM, KARL, Man and Society in an Age of Re construction (London, Kegan Paul, 1940) Part II, Chaps, VIII IX. MICHELS, ROBERT, ‘Intellectuals’, Encyclopaedia of the Social Sciences, (der.) E.R.A., Seligman (New York, Macmillan, 1932) cilt VIII, ss. 118-26 [Makalenin sonunda geniş bir kaynakça var]. 
WEBER, MAX, ‘The Chinese Literati’, From Max Weber (der.) H.H. Gerth and C. Wright Mills (London, Kegan Paul, 1947).

Endüstri Patronları ve Yöneticileri 
ACTON SOCIETY TRUST, Management Succession (London, Acton Society Trus, 1956). 
BALTZELL, E. DIGBY, An American Business Aristoc rarcy (New York, Collier Books, 1962; ilk yayını: Philadelphia Gentlemen: The Making of a National Upper Class, 1958). 
BERLE, A.A. ve MEANS, G.C., The Modern Corporation and Private Property (New York, Macmillan, 1933). 
BURNHAM, JAMES, The Managerial Revolution (Lon don, Putnam & Co., 1943). 
CLEMENTS R.V., Manager: A Study of Their Careers in Industry (London, Allen & Unwin, 1958). 
COPEMAN, G.H., Leaders of British Industry: A Study of the Careers of more than a Tousand Public Company Directors (London, Gee & Co., 1955). 
ŞORENCE, P. SARGANT, The Logic of British and American Industry (London, Routledge & Kegan Paul, 1953). 
MILLER, WILLIAM (der), Men in Business: Essays on the Historical Role of the Entrepreneur (New York, Harper & Row, yenibasım 1962). 
TAUSSIG, F.W. and JOSLYN, C.S. American Business Le aders (New York, The Macmillan Co., 1932). 
VEBLEN, THORSTEIN, The Engineers and the Price System (New York, The Viking Press, 1921.) 
WARNER, LLOYD W. ve ABEGGLEN, JAMES C., Big Bu siness Leaders in America (New York, Harper, 1955).

Bürokratlar 
ARMSTRONG, JOHN A., The Soviet Bureaucratic Elite: A Case Study of the Ukrainian Apparatus (London, Stevens & Sons, 1959) 
BENDIX, R. Higher Civil Servants in American Society (Boulder, University of Colorado Press, 1949). 
BLAU, PETER M., Bureaucracy in Modern Society (New York, Random House, 1956). 
BOTTOMORE, T.B., ‘Higher Civil Servants in France’, Tran sactions of the Second World Congress of Sociology (Lon don, International) Sociological Associatin, 1954), Cilt II, ss. 143- 52. DJILAS, M. New Class (London, Thames & Hudson, 1957). 
EISENSTADT, S.N., The Political Systems of Empires: The Rise and Fall of the Historical Bureaucratic Empires (New York, Collier-Macmillian, 1963). 
KELSALL, R.K., Higher Civil Servants in Britain (Lon don, Routledge & Kegan Paul, 1955). 
KINGSLEY, J. DONALD, Representative Bureaucracy (Yellow Springs, Antioch Press, 1944). 
STEWARD, JULIAN H., Irrigation Civilizations: A Com parative Study (Washington, Pan American Union, 1955). 
WEBER, MAX, ‘Bureaucracy’, From Max Weber, (der.) H.H. Gerth ve C. Wright Mills (London, Kegan Paul, 1947) 
WITTFOGEL, K.A. Oriental Despotism (New Haven, Yale University Press, 1957).

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!