Türkiye'de Siyaset ve Devletçilik

Son yıllarda devletin ekonomik ağırlığının giderek azaltılması ve ekonomik etkinliklerinin ortadan kaldırılması yanlısı görüşlerin yanında ekonomide bir "kambur" olarak nitelendirilen KİT'lerin sorunlarını çözmeye yönelik KİT mülkiyetinin yerli ve yabancı sermayeye satışı anlamında "özelleştirme", kamuoyunun en çok ilgilendiği sorunlardan biri olmuştur. Kalkınma çabası güden ülkemizde, sosyal ve ekonomik yapı sorunlarının büyük bir öncelik ve ağırlık taşıması kaçınılmazdır.
Özellikle KİT açıkları ve artan KİT borçları, kamu bankaları yolsuzluğu, yüksek oranlı enflasyon türünde olumsuz gelişmeler, KİT sorunları karşısında en etkili çözümün; "özelleştirme" olduğu beklentisine sahip çevrelerde, kamu ağırlıklı ekonomi politikalarının suçlanmasına ve sorunların kaynağı olarak görülmesine neden olmuştur.
Bu çalışmada, resmi görüşün kamu ağırlıklı ekonomi politikalarının ve ekonomik görüşlerinin, Türkiye'nin sosyal ve siyasal yaşamındaki oluşumlara katkısı, tarihsel gelişme boyutunda işlev ve amaçları yönünden, başlangıcından bu yana KİT'lerin oluşum ve yapılanma süreci de tarihsel bir temele dayandırılarak siyasal ve ekonomik devletçilik çerçevesinde incelenmiştir. 
Araştırmanın odak noktasını oluşturan ekonomik devletçilik, 1908 Jön Türk devrimiyle devleti sahiplenmiş asker-sivil kadroların otoriter, bürokratik ve buyurgan "topyekûn" devletçiliklerinin yerine kullanılmak ve onu çağrıştırmak üzere "siyasal devletçiliğin" bir türevi olduğu varsayımına dayandırılmıştır.
Temel yapı sorunlarına yeni çözüm alternatifleri arandığı ve aydınlar arasında "İkinci Cumhuriyet" tartışmalarının başladığı, ideolojik saplantıların yıkıldığı yeni bir yapılanma sürecinde solla özdeşleşen Kemalist aydın hareketinin - ilericilik adına - devletçilik görüşlerini irdeleme zorunluluğu da doğmuştur.
Önsözde son söz olarak şunlar söylenebilir, bir arayışın ürünü olan bu çalışma, Türkiye'de sosyal bilimler alanında çalışmış olanlara minnet borçludur. Sadece onlara değil kendisini "virgül düşmanı" olmaktan çıkaranlara ve destekleyenlere...
İhsan Keser 

Dizisi: Siyaset Sosyoloji Dizisi
Türü: Siyaset Bilimi
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo Cremy
Basım Tarihi: Nisan 1993
Sayfa Sayısı: 196
Kitap Boyutları: 13,5x 19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-059-2
Barkod No: 978975520059-2
Etiket Fiyatı:  42.- TL
e-kitap Fiyatı: 15.- TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!