Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri

Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan çatışmalar, ağırlıklı olarak devlet sınırlarına ve askerî kapasiteye yönelik tehdit oluşturmuştur. Bu bağlamda, devletler arası çatışmalara odaklanan Uluslararası Güvenlik alt-disiplini, büyük devletler arasındaki stratejik rekabet ve güçler dengesini incelemiştir. Devlet sınırları içinde cereyan eden ve toplumsal/insani güvenliği ilgilendiren meseleler analiz dışı tutulmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte öne çıkan devlet-içi çatışmalarda ise büyük devletlerin yanı sıra, farklı kimlik ve çıkarlara sahip aşiretler, azınlıklar, terör örgütleri, sivil toplum gibi devlet-altı aktörler de rol almaktadır. Devletler arası çatışmalara nazaran sivil halktan daha fazla can kaybına neden olan bu çatışmalar, sınır-aşan özelliği sayesinde bölgesel ve küresel güvenliği de doğrudan tehdit edebilmektedir. Ayrıca bu tür çatışmalar, sadece askerî değil, siyasi, ekonomik, sosyal-kültürel ve psikolojik nedenlere de dayanmakta ve gerek devlet gerekse toplum üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu nedenle Barış Çalışmaları veya Çatışma Yönetimi/Çatışma Çözümü alt-disiplinlerinin önerdiği bakış açıları ve yöntemler üzerinden çatışmaları ele almak, kalıcı ve sürdürülebilir barışa ulaşmak adına katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin yakın havzasındaki devlet-içi çatışmalara odaklanan bu kitapta, başta Stratejik-Diyalog Modeli olmak üzere, Çatışma Haritalaması ve İkincil-Yol Diplomasi gibi Çatışma Yönetimi alt-disiplininde yer alan teorik modeller kullanılmıştır. Kitapta yer alan 21 makale, Cezayir’den Bahreyn’e, Ukrayna’dan Kıbrıs’a, çatışmaların ekonomik altyapısından çatışma çözümünde uluslararası örgütlerin rolüne kadar uzanan geniş bir örnek olay yelpazesi içermektedir.

Dizisi: Çağdaş Türk Yazarları
Türü: : Akademik
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt, Karton K.
Kağıt Bilgisi: İthal enzo Cremy
Basım Tarihi: Eylül, 2015
Sayfa Sayısı: 658
Kitap Boyutları: 14 x 20,5 cm
ISBN No: 978-975-520-326-3
Barkod No: 9789755203263
Etiket Fiyatı:  95 TL

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7

TEORİK YAKLAŞIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
– Devlet-içi Çatışmalara Yönelik Teorik Yaklaşımlar
Ertan EFEGİL 17
– Çatışma Analizi: Hak-temelli Stratejik Barış Modeli
Nezir AKYEŞİLMEN 39

ÖRNEK OLAYLAR:
ORTA DOĞU VE ORTA ASYA
– Kürt Çatışmasının Çatışma Haritalaması Yöntemi ile 
Analizi / Sezai ÖZÇELİK 77
– Suriye İç Savaşı’nın Değerlendirilmesi
Göktürk TÜYSÜZOĞLU 105
– İkinci Körfez Savaşı’ndan Günümüze Irak: Aktörler 
ve Çıkar Çatışmalarının Analizi / Zafer AKBAŞ 139
– İran İslam Cumhuriyeti’nde Reformcu-Muhafazakâr 
Çatışması ve Çözüm Önerileri / Hazar VURAL 173
– Başka Bir Yol Var: İsrail-Filistin İçin Bir Çatışma 
Çözümü Modeli / Bezen Balamir COŞKUN 197
– Devlet Eliyle Mezhepçilik: Bahreyn’deki Çatışmayı 
Anlamak / Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU 219
– Orta Doğu’da Mezhepsel İkilem: Sünni-Şii Çatışmasının 
Sıcak Zemini Yemen / Murat ERCAN 245
– Afganistan’ın Dönüşüm Çabaları
Yavuz CANKARA 269

KUZEY AFRİKA
– Toplumsal Olaylar Sonrasında Yeniden Yapılandırılmaya 
Çalışılan Tunus / Pınar ÖZDEN CANKARA 293
– Mısır’da Müslüman Kardeşler-Müesses Rejim 
Çatışmasının Arka Planı / İrfan Kaya ÜLGER 317
– Baskıcı Kaddafi Rejiminden Aşırı Kutuplaşmaya Kayan 
Ülke: Libya  / Ertan EFEGİL 349
– Arap Baharı’nın Ortasında Ama Çatışmanın Kıyısında 
Bir Ülke: Cezayir / Pınar ÖZDEN CANKARA 373

BALKANLAR
– Çatışma Çözümü Bağlamında Kosova Sorununun 
Değerlendirilmesi / Sibel AKGÜN 403
– Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma 
ve Makedonya Çatışması Analizi / Sezai ÖZÇELİK 429
DONMUŞ ÇATIŞMALAR
– Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Olasılıkları
Özlem DEMİRTAŞ BAGDONAS / 
Azuolas BAGDONAS 459
– Ukrayna Krizi’nin Stratejik-Diyalog Modeli 
Çerçevesinde Analizi / Şerife ÖZKAN 485
EKONOMİK VE ÖRGÜTSEL BOYUT
– BM ve NATO’nun Devlet-içi Çatışmalarda Rolü
Yavuz CANKARA 521
– Çatışmalarda Uluslararası Örgütlerin Rolü: 
Kosova Örneği / Erjada PROGONATİ 555
– Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Bölgesel ve Jeopolitik 
Dönüşümün İktisadi İzdüşümü / İlhan GÜLLÜ 585
DEĞERLENDİRME 637
EK 645
YAZARLAR HAKKINDA 651Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!