Atatürk Tam Bağımsızlık

KUVAY-I MİLLİYE ruhu ile kurtarılan vatanımızda emperyalizme karşı savaşarak kurmayı başardığımız çağdaş cumhuriyetimizin temelinde yatan en önemli ilkelerin başlıcası TAM BAĞIMSIZLIK'tır. Özellikle çağımızın önde gelen olgusunun emperyalizm olduğu görülecek olursa, tam bağımsızlığın önemi ve anlamı artmaktadır. Günümüzde kapitalist sistemin piyasa ekonomisi adı altında, üçüncü dünya ülkelerini ve sosyalist sistemi kendisine bağımlılaştırma çabası öne geçtiğinden, yavaş yavaş karşılıklı bağımlılık teorilerinin belirli merkezler tarafından kamuoyuna pompalandığına tanık olmaktayız.

Muammer hocamızın bu çalışması, Türkiye'de Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesi üzerine yapılmış olan en iyi bilimsel çalışmadır; Hele günümüzde karşılıklı bağımlılık tezlerinin kamuoyuna empoze edildiği bir dönemde, hocamızın çalışması bir başka anlam kazanmaktadır. Atatürk'ün çağdaş ve laik ülkesini, ortaçağ karanlığına din devleti yolu ile sürüklemek isteyenlere karşı, tam bağımsızlığın bilinci ile direnmek zorundayız. İşbirlikçilere karşı, uyanık olmanın yolu da, tam bağımsızlık bilincinden geçmektedir. Atatürk, gerçek anlamda bağımsızlığın siyasal bağımsızlıktan sonra elde edilecek ekonomik bağımsızlık ile başarılabileceğini açıkça belirtiyordu. Muammer hocamızda, bu gerçeği size sunduğumuz bu çalışmada dile getirmektedir. Gelişmenin yolunun ekonomik bağımlılıktan geçtiğini ileri sürenlere karşı Muammer hocamızın bu kitabını ilgilerinize sunuyoruz.


Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü... Muammer Aksoy'un 1950'li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği ve kişiliğini yakından tanıyanların onu tanımlarken kullandığı üç sıfat bu..
Aksoy, belki çok kısa bir süre milletvekilliği yaptı. Ama, o uzun soluklu bir siyasetçiydi. Demokrat Parti döneminde, 1960 sonrasında ve hatta 12 Eylül sonrasında onun adı, siyaset, hukuk ve mücadele kulvarlarının ön sıralarında koşan enerjik ve yorulmak bilmeyen bir atlet gibiydi. Onu öldürenlerin asıl hedefi belki de kişiliğinin bu azalmayan inancıydı.
Muammer Aksoy, Türk siyasi tarihinde inanç mücadeleleri sayfalarında hep önemli bir yer tutacak. 1960'lı yıllarda onu milli petrol ve maden davasının bir militanı olarak görüyoruz. 1970'li yıllarda insan hakları ve demokrasi mücadelesi onun mevsimlik uğraşısıydı.
1980'li yıllar ise onun için laikliğin ve Atatürkçülüğün savunma avukatı olduğu yıllardı. Mücadele konuları değişiyor, ama azmi yaşıyla ters orantılı olarak çoğalıyordu.
Muammer Aksoy, 1917 yılında Antalya'da doğdu.1937 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni 1950 yılında ise Zürih Hukuk Fakültesi'ni "Hukuk doktoru' unvanıyla yeniden bitirdi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1952 yılında doçent, 1963 yılında profesör olan Aksoy, 27 Mayıs ihtilali sonrasında 1961 Anayasasının hazırlanmasında önemli katkılarda bulundu ve Kurucu Meclis'te Anayasanın sözcülüğünü yaptı. Muammer Aksoy, 1960'lı yıllarda milli petrol ve maden hareketinin öncülüğünü yapmış bu konuda devrin bakanları ile polemiklere girmişti.
1957 yılından bu yana Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı görevini sürdüren Muammer Aksoy, 1977 yılında CHP Milletvekili seçildi ve bu görevini 12 Eylül 1980'e kadar sürdürdü.
Parlamento görevi sırasında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yapan Aksoy, ayrıca Avrupa Konseyi Üyeliği'nde bulundu ve 11 yıl süreyle CHP Parti Meclisi Üyeliği yaptı.
Evli ve iki çocuk babası olan Muammer Aksoy, Almanca ve Fransızca biliyordu.


Dizisi: Siyaset Sosyoloji Dizisi
Türü: Siyaset Bilimi
Düzelti: Nuran Demir
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo Cremy
Basım Tarihi: Şubat 1990
Sayfa Sayısı: 118
Kitap Boyutları: 13,5x 19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-012-5
Barkod No: 9789755201283
Etiket Fiyatı:  60.- TL
e-kitap Fiyatı: 21.- TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!