Heidegger / Bir Filozof Bir Alman

"Yedi bölümlük bu büyük deneme, pek çok bakımdan alışılmadık, hatta benzersiz bir kitaptır. Bu kadar genç bir yazarın tabu olmuş, neredeyse peygamber sayılmış ve bazı çevrelerce etrafına bir esrar perdesi çekilmiş bir adamı, hakkında söz etmemeye sanki yemin etmiş bir küçük sırdaşlar grubu dışında kişiliği bilinmeyen bir adamı, böylesine teşrih masasına yatırdığı bir başka örnek yoktur. Hühnerfeld, büyük bir açıklık ve açık sözlülükle, filozofun kendi "varolana atılmışlık"ını, yani kişiliğini, sıkı bir şekilde gizli tutulmuş olan biyografisini deşerek sergiliyor. Kitap kutsal olana saygısızlık etkisi bırakıyor ve 1930'lu yılların Heidegger'ini gözümüzün önünde bir skandal figür haline getiriyor. Yazar fırsat buldukça büyük adlara saldıran şöhret düşkünü düzeysizler gibi yapmıyor bunu asla. Keyfi ve öznel davranmıyor. Heidegger'in felsefesi ve kişiliği hakkında sahip olduğu temelli bilgilere dayanarak, Karaorman'ın efsanevi adamına duyulan saygının kaybolmasına yol açıyor. Benzersiz olan bir başka yön, yazarın bu işe, popülist niyetlerden arınmış bir şekilde, hiçbir desteği olmaksızın, Heidegger'in sekter yandaşları karşısına tek başına çıkma cesaretini göstererek girişmiş olmasıdır. Üstelik Hühnerfeld, zamanımızın bu karanlık filozofunu açık bir dille, filozofa nispet yaparcasına rahat okunan satırlarla yorumlama başarısını gösteriyor."

Frankfurter Allgemeine


Martin Heidegger, yüzyılımızda felsefesi hakkında en çok yayın yapılan filozoflardan birisidir. Fakat filozofun felsefesini yaşamı ve kişiliğiyle bağıntılı olarak ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dr. Paul Hühnerfeld'in çevirisini sunduğum eldeki kitabı, bu yok denecek kadar az olan çalışmalardan birisidir ve yayımlandığı 1959 ' ydmdan bu yana (2.baskı: 1960), Pleidegger'in kişiliği ve özellikle politik kimliği hakkındaki tartışmalar için hâlâ birkaç kaynaktan birisi olma özelliğini korumaktadır. Kitap, Hühnerfeld'in 1960'da ölümünden bir yıl önce yayımlandı. Bu sırada Heidegger 70 yaşındaydı ve 18 yıl sonra 1977'de öldü. Bu 18 yıl içinde Heidegger'in bu kitapla ilgili kamuoyuna yönelik herhangi bir sözlü veya yazılı beyanı olmamıştır.

Kitabın özgün başlığı "in Sachen Heidegger"i Türkçede tam olarak karşılamak mümkün değildir. Zorlamayla ve yaklaşık olarak "Konumuz Heidegger" veya "Heideggerce Şeyler" gibi başlıkları kullanmak istemedim. Alt başlığını (Versuch über ein deutsches Genie -Bir Alman Dâhisi Üzerine Deneme-) ve içeriğini gözeterek, kitabı "Heidegger. Bir Filozof, Bir Alman" başlığıyla çevirmeyi uygun buldum.

Kitabı, hermeneutik geleneğinin üç Önemli filozofu. Dilthey, Heidegger ve Gadamer'e birer yıl ayırmak sureliyle üç yıllık olarak tasarladığım bir yüksek lisans ders programı çerçevesinde çevirdim. Bu programa göre geçen yıl (1993-94 ders yılı) Dilthey işlendi. (Bu derslerin tutanakları, derslerde islenen ve ü/erinde tartışılan filozof metinleriyle birlikte yakında yayımlanacaktır.) Bu yıl (1994-95 ders yılı) aynı yöntemle, yani ele alınan filozofun kendi metinleri yanında filozof üzerine yazılmış metinleri işlemek ve üzerinde tartışmak suretiyle, derslerde Heidegger üzerinde durulacaktır. Eldeki kitap da bu yıl üzerinde durulacak metinlerden birisidir. Derslerde ayrıca Heidegger üzerine oldukça olumsuz değerlendirmeler içeren bu kitap yanında, filozofu olumlu değerlendiren iki yazı da incelenektir. Bunlar Otto Pöggeler'den çevirdiğim "Heidegger, Bugün" adlı yazı ile Beda Âlle-mann'dan çevirdiğim "Heidegger ve Politika" adlı yazıdır. Bu iki yazı biraraya getirilerek yakında yayımlanacaktır. (Heidegger Üzerine İki Yazı, Gündoğan Yayınlan, 1994.) Bunu, gelecek yıl (1995-96 ders yılı) Gadamer'in "Doğruluk ve Yöntem" adlı eserinden derste işlenmek üzere çevirmekte olduğum bazı bölümlerinin yayımlanması izleyecek. Dileğim, bu yılki Heidegger ve gelecek yılki Gadamer ağırlıklı derslerin tutanaklarım da yayımlamaktır.

Doğan özlem


Almancadan Çeviren: Prof. Dr. Doğan Özlem

Dizisi: Felsefe Dizisi

Türü: Felsefe

Düzelti: Cemal Yüksel Gündoğan

Cilt Bilgisi: Amerikan cilt

Kağıt Bilgisi: Enzo Cremy

Basım Tarihi: Ekim 1994

Sayfa Sayısı: 144

Kitap Boyutları: 13,5x 19,5 cm

ISBN No: 978-975-520-109-2

Barkod No: 9789755201092

Etiket Fiyatı:  33.- TL

e-kitap Fiyatı: 11.- TL


Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!