Seçim ve Demokrasi

1876 Anayasasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda demokratikleşme hareketleri başlamış, aralıklı olarak yıkılışına kadar sürmüştür.

T.C. nin kuruluşundan itibaren tek parti dönemi dahil çoğulcu demokratik rejimi amaçladığı su götürmez bir gerçektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin içinde bulunduğu koşullar, özellikle gericilik akımları buna olanak vermemiştir.

İkinci Dünya savaşı sonunda çok partili yaşama adım atan ülkemizde, bu zamana kadar beş çeşit seçim sistemi uygulanmıştır. Yine bu süre içinde demokrasiye üç kez müdahalede bulunulmuş, ikisinde parlamento ve hükümet fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Yaşadığımız son yıllarda, çeşitli yönleriyle, demokrasi mücadelesinin yaygınlaştığı bir ortam oluşmuştur. Demokrasinin en önemli araçlarından biri olan seçim sistemi üzerindeki tartışma ve arayışlar da sürüp gitmektedir.

Araştırmamız tarihsel evrimi içinde çoğulcu demokratik rejim için en uygun olan seçim sistemini bulup, ortaya koymaya yöneliktir.

Bu çalışma; ulusal birliğimize, cumhuriyetin temel ilkelerine ve özellikle laikliğe yönelik saldırıların arttığı, irticanın hızla örgütlendirildiği, yozlaştırılmış, temelsiz ve gerçeğe aykırı bir demokrasi anlayışının dayatıldığı, demokrasi güçlerinin parçalanıp dağıtıldığı bir ortamda yapılmıştır. Laik ve demokratik cumhuriyetimizin gelişmesine tek bir damla katkı sağlayabilirse amacına ulaşmış olur.

Saim SEZEN

Dizisi: Siyaset Sosyoloji Dizisi
Türü: Siyaset Bilimi
Düzelti: Nuran Demir
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo Cremy
Basım Tarihi: Ekim 1994
Sayfa Sayısı: 318
Kitap Boyutları: 13,5x 19,5 cm
ISBN No: 978-975-520-082-8
Barkod No: 9789755200828
Etiket Fiyatı: 42.- TL
e-kitap Fiyatı: 19.- TLYorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!