İç Unsurlar


DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE OKUMALAR 4
İÇ UNSURLAR (Temel Eserler)
(İç Kısıtlamalar, Başkanın Etkisi ve Kurum Kültürü)

Dış Politika Analizi üzerine tarafımızca yayına hazırlanan seri halindeki kitaplar, bu alanda Batılı akademisyenler tarafından yapılan temel çalışmaları Türkçe literatüre kazandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Niyetimiz, Türkiye’de dış politika konuları üzerine yapılan açıklamalarda, büyük bir oranda faydalanılan Realist, Yapısal Realist ve Sosyal İnşacı kuramların ötesine geçerek, bu alanda ortaya konulan diğer teorik çalışmaları, genç akademisyenlerin bilgisine sunmaktır.

Maalesef Türkiye ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde, dış politika konusunda analiz yapmak demek, yaşanan gelişmenin tarihsel gelişimini özetlemek ve jeopolitik kuram bağlamında, harita bazlı değerlendirmede bulunmak anlamına gelmektedir. Fakat Batı dünyasına baktığımızda, 1950’lerden itibaren, sadece uluslararası sistemsel faktörlere bakarak, dış politika olayının anlaşılamayacağı görüşü, Batılı literatürde hâkim hale gelmiş ve Rasyonel Tercih modeli terk edilmeye başlanmıştır. Bilişsel modeli benimsemeye başlayan Batılı uzmanlar, daha sonra sosyolojik ve psikolojik unsurların dış politika üzerindeki etkisini anlamaya çalıştılar. Devletin iç yapısına odaklanan araştırmacılar, Siyaset Bilimi ve İletişim gibi alanlardan faydalanarak, bu unsurların etkisini gözlemlemeye gayret ettiler. Bir yandan teorik yöntemler üzerinde değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, diğer yandan Politik Psikolojiden faydalanarak, kişilik ve liderlik özelliklerini analizlerine eklediler.

Sonuç olarak, amacımız, teorik ve bilimsel bir çalışma ortaya koymak değildir. Bunun yerine, bu alanda yazılan teorik çalışmaları, Türkçe literatüre kazandırmaktır. Temennimiz, genç akademisyenlerin, bu kaynaklardan faydalanmaları ve Dış Politika Analizi üzerine teorik çalışmalara ağırlık vermeleridir.


Dizisi: Siyaset Bilimi dizisi
Türü: : Uluslar arası
Düzelti: Ertan Efegil
Yayına Hazırlayan: Eren Gündoğan
Kapak Düzenleme: Mehmet Cemal Arpacı
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: Enzo cremy 
Basım Tarihi: Aralık 2022
Sayfa Sayısı:  154
Kitap Boyutları: 13,5x21 cm 
ISBN No: 978-975-520-369-0
Barkod No: 9789755203690


Gündoğan Yayınları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın belirttiği tanıma göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir

Kütüphane Katalog Bilgisi
Dış politika üzerine okumalar 4 : iç unsurlar : temel eserler : iç kısıtlamalar, başkanın etkisi ve kurum kültürü / tercüme eden ve düzenleyen Ertan Efegil, Ayla Akdoğan. -- 1. Baskı. --  İstanbul : Gündoğan Yayınları, 2022.
154 sayfa : tablo, şekil ; 21 cm. -- (Gündoğan Yayınları ; 23.394. Siyaset / Sosyoloji Dizisi ; 03.236)
ISBN : 978-975-520-369-0 
Kaynakça : sayfa 151-152.
1. Dış politika -- Tarih. 2. Uluslararası ilişkiler -- Tarih. I. Efegil, Ertan. II. Akdoğan, Ayla. III. Dizi.
JZ1310/.D57 2022    327.101/DIŞ 2022


Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!