Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları (Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite)

Elinizdeki kitapta, Orta Asya'da İslam, Milliyetçilik, Kimlik ve Etnisite konuları incelenmektedir.

Rus İlminski'nin suni dil oluşturma çabaları, İslam'ın gerek Çarlık ve Bolşevik Rusya dönemlerinde ve gerekse bağımsızlık sonrası dönemde oynadığı rol ve ne anlama geldiği, Orta Asya'lı liderlerin egemen etnik yapıya dayalı ulus-devlet oluşturma çabaları ve yine liderlerin otoriter devlet anlayışına dayalı politikaları ve bu politikaların bölge ve devlet için istikrara etkileri detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

1991 yılında, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte, bölgedeki güç yapısının ortadan kalkması, yeniden büyük devletler arasında rekabetin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bu amaçlarla hareket eden Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İran ve hatta Avrupa Birliği, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana etkin politikalar izleyerek, bölge devletleri ile ilişkilerini geliştirmeye gayret etmekte ve birbirlerinin bölgede tek başına üstünlük kurmasına engel olmaktadır. Bazen Rusya ve Çin, bazen de ABD ve Türkiye, bölgede etkin aktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Bölge devletlerinin - Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tajikistan ve Kırgızistan -politikalarını da mutlaka incelememiz gerekmektedir. Çünkü bölge liderleri, dünya siyasetini yakından takip ediyorlar ve devletler arasındaki stratejik rekabeti kendi "kişisel" çıkarları için dikkatlice yönlendirebiliyorlar.


İÇİNDEKİLER 

—Önsöz /Cihat Özönder /9 

—Sunuş / Ertan Efegil /13 

—Giriş /Pınar Akçalı /17 

—Orta Asya’da Uluslaşma Süreci ve Türkiyât Araştırmalarında Rus İlminskiy ve Ardıllarının Rolü / Mehmet Aca /29 

—Rusya’nın Kültürel Emperyalizm Siyaseti ve Günümüz Orta Asya’sında İslam /Ertan Efegil /85 

—Türkistanlı Bolşevik Lider Turar Riskul(ov)’un Pantürkizm ve Kemalizm İdeali / A. Kayyum Kesici /103 

—Orta Asya Cumhuriyetleri’nde İslam ve Etnisite / Ali Faik Demir /121 

—Orta Asya’da İslami Uyanış, Radikal İslami Hareketler ve Bu Hareketlerin Bölge Politikasına Etkileri / Pınar Akçalı /155 

—Devlet Politikaları ve Kültürlerarası Rekabet Işığında Orta Asya’da Milletleşme Sürecine Bir Örnek: Türkmenistan / Ahmet T. Kuru /203

—Geçiş Sürecinde Orta Asya: Liderlik, Milliyetçilik ve Demokrasi / Ertan Efegil ve Yılmaz Çolak /241 

—1992 Anayasası’na Göre Türkmenistan Devlet Teşkilâtı / Süleyman Sırrı Terzioğlu /265


Dizisi: siyaset / sosyoloji Dizisi
Türü: siyaset bilimi
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: 2. hamur
Basım Tarihi: Aralık 2003
Sayfa Sayısı: 290
Kitap Boyutları: 13,5x 21 cm
ISBN No: 978-975-520-184-9
Barkod No: 9789755201849
Etiket Fiyatı:  42.- TL
e-kitap Fiyatı: 15.- TLYorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!