Çeçen Sorunu

11 Aralık 1994 günü Rus emperyalizminin orduları üç yıldır bağımsız yaşayan ve bunu önemli ölçüde dünya kamuoyuna kabul ettiren Çeçen Cumhuriyetinin topraklarına saldırdılar ve büyük oranda sivil halkı da hedef alarak katliama giriştiler. Bir buçuk milyonluk Çeçen halkının direnişi tam altı ay sürdü ama bu arada kırk bin Çeçen kızılordu kalıntısı güçlerce öldürüldüler. Son altı ayda Çeçen Sorunu dünyanın gündeminde yer aldı. Yüzelli milyonluk Rus halkının 1.5 milyonluk Çeçen halkını ezmesi, her türlü insan halklarını çiğneyerek kırk bin kişiyi öldürmesi, çağımızın en büyük katliam örneklerinden birisi olarak insanlık tarihine geçmiştir.

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan gibi Çeçenya kadar ya da daha küçük bağımsız devletler çıktı. Okyanusta yirmi bin kişilik adaları Birleşmiş Milletler bağımsız devlet olarak tanırken, Sovyetler Birliğinden çok önce kurulmuş ve Kuveyt'ten daha büyük, daha kalabalık ve de en az onun kadar petrol zenginliği olan Çeçenistan'ın bağımsızlığında Rus emperyalizmine karşı çıkarken, katliamı seyreden batı dünyası da sessiz kalarak suça ortak olmuştur. Çeçenler acaba hıristiyan olsaydı Rus emperyalizmi bu küçük ülkeye girer miydi? Litvanya ile Slovenya hıristiyan olduğu için bağımsız olurken, Çeçenler müslüman oldukları için cezalandırılıyorlar. Bu katliamı yapanlarda, seyredenler de yirminci yüzyıl biterken uygarlıktan söz edemezler, çünkü çifte standart anlayışı uygarlık dışı bir tutumdur.

Yeni dünya düzenine geçerken her yerde müslüman kanı akmaktadır. Bosna'da, Karabağ'da, Azerbaycan'da, Kuzey Irak'ta ve Kafkasya'da akan kan müslüman kanıdır. Dünya böyle bir haksızlığa daha fazla tahammül edemez. Eğer bu çifte standart ve haksızlık, daha fazla devam ederse, yeni bir üçüncü dünya hareketi gündeme gelecek ve tüm mazlum uluslar, emperyalist ülkelere karşı birlikte savaşacaklardır.

İşte, ÇEÇEN SORUNU; bu haksız ve insanlık dışı gidişin sonucu olarak dünya gündemine gelmiştir.  

Kitapta yer alan yazılar Çeçen sorunun çeşitli yanlarını ele almakta ve çözüm denemeleri  geliştirmektedirler.

Kitap, üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde Rusya'nın çıkmaz irdelenmekte, ikinci bölümde, Çeçenler'in çıkışının anlamı ve boyutları üzerinde durulmaktadır. Son bölümde ise, uluslararası kuruluşların kararları bir arada sunularak, sorunun dış politikayı ve dünya hukukunu ilgilendiren boyutları gündeme getirilmektedir.

Çeçen Sorunu, kızılordu kalıntılarının katliamı ile bitmemiş aksine yeni başlamıştır. Bu kitap sorunun, tüm boyutlarını yansıtarak, çözüme giden yolda kamuoyu oluşturabilirse amacına ulaşacaktır. 

Sam Yayınları
Dizisi: Sosyoloji / Siyaset dizisi
Türü: siyaset
Yayına Hazırlayan: Eren Gündoğan
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Kağıt Bilgisi: İthal Enzo Cremy
Basım Tarihi: Mayıs 1995
Sayfa Sayısı:  240
Kitap Boyutları: 13,5x21 cm 
ISBN No: 978-975-520-171-9
Barkod No: 9789755201719
Etiket Fiyatı:  45 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Yukarı Çık!